Themacolleges

Elke scholing is op maat ontwikkeld

Activerende werkvormen voor assistenten 2022-2023

Onderwijsondersteuners en -assistenten spelen een belangrijke rol in het gespecialiseerd onderwijs. Vaak worden zij ingezet om (groepjes) leerlingen te begeleiden bij de verwerking van bepaalde lesonderdelen of leerstof. Hoe actiever leerlingen worden betrokken bij deze lesmomenten, des te meer effect zal worden gehaald uit de beschikbare tijd.

2022-2023 NOG Opleidingen MagazineV2e_400x400_11

Inhoud:

In deze themareeks word je als assistent overspoeld met ideeën en manieren om leerlingen op een creatieve manier te betrekken en te activeren. De docenten behandelen in praktijkgerichte en interactieve bijeenkomsten op wat voor wijze drama, muziek en spel kunnen bijdragen aan het activeren van leerlingen die (zeer) moeilijk leren. Het doel is bij alle bijeenkomsten hetzelfde: de cursisten moeten vol ideeën en energie naar huis gaan om de volgende dag het geleerde direct toe te kunnen passen in de eigen praktijk.

Doelen:

  • Kennis van activerende werkvormen voor (zeer) moeilijk lerende leerlingen;
  • Toepassen concrete lesideeën;
  • Inspiratie en plezier met drama, muziek en spel.

Overzicht:

Doelgroep: ass/lkr
Schoolsoort: sbo/so/vso
(Gast)docenten: Jeroen Schipper, Improsa, Borina Borren
Locatie: Abe Lenstra stadion Heerenveen
Periode: Schooljaar 2022-2023
Data:
06/10, 27/10, 17/11
Tijdstip: 15:30 - 17:30 uur
Totale studielast: 18 uur (waarvan 12 zelfstudie-uren)
Opgave: www.mijn-nog.nl
Kosten: € 950,00 p.p.