Agenda

Hieronder ziet u de agenda met alle opleidingen.
Met onderstaande selectieopties kunt u het aanbod filteren. Naast deze geplande scholingen verzorgen we ook tal van incompany scholingen.

September

18
Communicatie! 2024-2025
Van der Valk Hotel Drachten
Het lijkt zo makkelijk om te communiceren, maar als we wat beter kijken blijkt er toch ook een hoop mis te kunnen gaan. Niet alleen in onze gesprekken met leerlingen, maar ook met ouders en niet te vergeten onze collega’s kan er een hoop ruis op de lijn zitten. 

Oktober

01
Nieuw in 't GO starters 2024-2025
Morrapark Drachten
Deze module biedt jou als (relatief) nieuwe leerkracht de ondersteuning die nodig is om de eerste jaren ‘goed door te komen’. Naast inhoudelijke inspiratie en praktische toepassing, biedt deze module veel ruimte voor uitwisseling en (beeld- en persoonlijke) coaching.
02
Bouwstenen voor effectieve didactiek 2024-2025
Van der Valk Hotel Wolvega-Heerenveen
Lessen geven waarin élke leerling de kans krijgt bij te leren, is en blijft de kerntaak van een leraar. Om tot een goede les te komen, is het belangrijk om te begrijpen hoe en wanneer leerlingen bijleren, wanneer het enkel ‘lijkt’ alsof er geleerd wordt en wat het leren belemmert.
08
Hechting (vervolg) 2024-2025
Van der Valk Hotel Wolvega-Heerenveen
Vaak wordt een verstoorde gehechtheid pas later als diagnose bij kinderen gesteld. Dit is een gemiste kans. Je kunt al op heel jonge leeftijd symptomen bij baby’s of jonge kinderen herkennen. Het is dan voornaam om deze verzameling aan symptomen van vroegkinderlijk trauma goed op te merken. Dit kan heel veel ouders en leraren helpen in hun zoektocht naar oplossingen voor een kind met heel onaangepast gedrag. Want kinderen met hechtingsproblemen zijn niet lastig, ze hébben het lastig!
09
De oplossingenmachine, van moeten naar willen 2024-2025
Van der Valk Hotel Drachten
De oplossingenmachine! Hij zit in ieder van ons, lijkt heel aantrekkelijk en doet soms ongemerkt of juist duidelijk zichtbaar zijn werk. En daarmee bereiken we onbedoeld precies wat we niet willen. We kennen allemaal het belang van eigenaarschap en intrinsieke motivatie in het onderwijs, voor zowel de docent als de leerling. Maar we weten ook hoe moeilijk dat in de praktijk soms kan zijn. In zijn nieuwste boek is Thom Verheggen (samen met Wouter Hart) een belangrijke oorzaak op het spoor: De oplossingenmachine!
10
Motiverende gespreksvoering in het onderwijs 2024-2025
Van der Valk Hotel Wolvega-Heerenveen
Je doet je uiterste best om een leerling verder te helpen, geeft goede raad en advies, en toch blijft die leerling moeilijk te motiveren. Inmiddels weten we dat mensen eigenlijk veel gemotiveerder raken door argumenten en oplossingen die ze zelf bedenken. Maar hoe doe je dat? 
14
Van schoolverzuim naar schoolaanwezigheid 2024-2025
Van der Valk Hotel Drachten
Wat betekent het als je de focus verschuift van schoolverzuim naar schoolaanwezigheid? Meld je aan voor het themacollege en verleg je focus. Werken aan aanwezigheid start met een preventieve aanpak gericht op alle leerlingen. Maar wat is aanwezigheid? Hoe ziet werken aan aanwezigheid er in de praktijk uit? En wat is daarvoor nodig?
14
Ervaren maar nieuw in 't GO 2024-2025
Morrapark Drachten
Deze module biedt jou gerichte verdieping op een aantal onderdelen die fundamenteel zijn in het GO. Daarnaast is er veel ruimte voor onderlinge interactie op basis van casuïstiek en vraag-gestuurde verdieping. Tevens ga je aan de slag met je eigen casus gedurende de module. Diverse gastdocenten met ruime ervaring in het GO geven je inspiratie, kennis en delen ervaringen.
16
Seksualiteit bij basisschoolleerlingen 2024-2025
Van der Valk Hotel Drachten
Hoe creëer je een respectvolle onderwijsomgeving waarin leerlingen zich gesteund voelen om vragen te stellen over intimiteit en seksualiteit, ervaringen te delen en zichzelf te uiten?  

November

20
Seksualiteit bij V(S)O- en PRO-leerlingen 2024-2025
Van der Valk Hotel Drachten
Aandacht voor intimiteit en seksualiteit draagt bij aan de ontwikkeling van jongeren. Het helpt hen een gezond en positief beeld van zichzelf en anderen te vormen. Daarnaast biedt het jongeren de nodige kennis en vaardigheden om weloverwogen beslissingen te nemen over hun seksuele gezondheid en gedrag. Bovendien draagt het bij aan het voorkomen van ongewenst seksueel gedrag. Bij jongeren met een (licht)verstandelijke beperking is het bespreekbaar maken van seksualiteit best een uitdaging.
28
Activeren van ZML 2024-2025
Van der Valk Hotel Drachten
Zie jij Afwachtend, Ondoorgrondelijk, Onverschillig, Vlak, Overafhankelijk of Ontwijkend leerlinggedrag? Ontdek wat er achter de houding van moeilijk te motiveren ZML leerlingen zit. 

Januari

14
Jonge Kind 2024-2025
Van der Valk Hotel Drachten
Spel is bij uitstek de manier om de ontwikkeling en het leren bij jonge kinderen te bevorderen. Maar wat hebben jonge kinderen nodig om met hoge betrokkenheid en vol vertrouwen te kunnen spelen en leren?
21
Taal in spel 2024-2025
Van der Valk Hotel Drachten
Het blijkt lastig om spontaan spel te zien als de ideale manier om de ontwikkeling van taal en denken te ondersteunen, maar dit kan wel! We gaan in op vragen als: Kan ik meespelen, zonder het spel te verstoren? Wat moet ik doen om de kinderen zo uit te dagen dat ze met mij en met elkaar gaan praten? 
23
Executieve functies 2024-2025
Van der Valk Hotel Drachten
Raak jij ook verdwaald in de legio aan initiatieven voor het ondersteunen van executieve functies (EF)? Sinds de invoering van de NPO-financiering zien we binnen PO en VO hierin een explosieve stijging. Voorbeelden als ‘We nemen het op in het curriculum’, of ‘We nemen bij alle leerlingen een screening af en gaan dan ondersteuning bieden’ zijn aan de orde van de dag. Allemaal interventies die een groot beroep doen op de inzet van de leerkracht. 

Februari

06
Het vermoeide kinderbrein 2024-2025
Van der Valk Hotel Drachten
Onze huidige leefwijze kost gemiddeld genomen meer energie, waardoor het brein onder druk komt te staan. Dit geldt uiteraard ook voor kinderen. Deze kinderen vertonen vaak afwijkend, en soms storend, gedrag. 
26
De Ib’er als kwaliteitscoördinator 2024-2025
Van der Valk Hotel Drachten
Hoe bewaak je als Intern Begeleider (Ib’er) de kwaliteit van de zorgprocessen van je school? Als Ib’er ben je de spil in de ondersteuningsstructuur, maar hoe zorg je ervoor dat je grip houdt op de coördinatie van de werkzaamheden?

April

02
Positief gedrag 2024-2025
Van der Valk Hotel Drachten
Gedrag van kinderen is en blijft boeiend tijdens het lesgeven. Soms raken we verwikkeld in een machtsstrijd, worden we tegengesproken, verstoren leerlingen de les en dan is lesgeven ingewikkeld. Omgaan met gedrag is een belangrijke vaardigheid voor leerkrachten. Hoe doe je dat op een positieve manier, welke functie heeft het gedrag van een leerling en wat kun jij als leerkracht doen om vanuit een positieve houding zoveel mogelijk voor te zijn? Hoe schep je een positieve omgeving voor alle leerlingen?

Mei

21
Basisvaardigheden: rekenen wat doen we met achterblijvers? 2024-2025
Van der Valk Hotel Drachten
De basisvaardigheden rekenen staan de laatste jaren volop in de belangstelling. Deze vaardigheden vormen de hoeksteen om andere vakken gemakkelijker te begrijpen en om zo zelfstandig mogelijk deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Niettemin blijft een specifieke groep leerlingen worstelen met deze vaardigheden en hebben zij behoefte aan een op maat gemaakt leerplan dat past bij hun ontwikkelingsniveau.