Agenda

Hieronder ziet u de agenda met alle opleidingen.
Met onderstaande selectieopties kunt u het aanbod filteren. Naast deze geplande scholingen verzorgen we ook tal van incompany scholingen.

Maart

26
Traumasensitief begeleiden 2023-2024
Van der Valk Hotel Drachten
Veel kinderen maken ingrijpende gebeurtenissen mee en/of groeien op met chronische stress, wat kan leiden tot trauma. Kinderen nemen hun trauma mee naar school wat tot leer- en gedragsproblemen kan leiden. Je gebruikelijke aanpak – interventies die meestal werken bij andere kinderen – werkt bij hen mogelijk niet. Kennis en bewustwording helpt bij herkennen en begrijpen van gedrag en steunen van (getraumatiseerde) kinderen.

April

04
Passende perspectieven taal en rekenen 2023-2024
Van der Valk Hotel Drachten
Het leren van basisvaardigheden taal en rekenen zijn een belangrijk doel in het onderwijs. De referentieniveaus geven daarbij kaders voor wat leerlingen bv aan het einde van een basisschoolperiode zouden moeten kennen en kunnen. Maar (lang) niet alle leerlingen halen deze niveaus. Passende Perspectieven kan dienen als alternatief kader.
11
Activeren en instructie voor assistenten (Drenthe) 2023-2024
Van der Valk Hotel Assen
Zelfvertrouwen onder leerlingen vergroten doordat zij meer leren en beter presteren? Dit kan door effectieve instructie toe te passen! Verdieping aanbrengen in het optimaliseren van de instructie door gebruik te maken van breinprincipes. De uitdaging voor alle assistenten/ leraarondersteuners!
12
Filosofieweekend Tegendraads leiderschap 2023-2024
Schiermonnikoog
In dit volledig verzorgde weekend nemen de filosofen René ten Bos en Henk Oosterling je mee op een filosofische reis naar het belang en de kracht van de ‘De tegendraadse leider’. Colleges en gastcolleges worden afgewisseld met discussie, het delen van ervaringen en het genieten van de schoonheid van Schiermonnikoog.
17
Van S(B)O opbrengst-analyses naar aanbod en aanpak in je klas 2023-2024
Van der Valk Hotel Groningen-Hoogkerk
Bovenschoolse s(b)o-opbrengsten geven inzicht in trends en ontwikkelingen per vakgebied, per leerjaar, per ontwikkelingsperspectief. Als leerkracht wil je de analyses omzetten in de praktijk, door de informatie om te zetten in keuzes ten aanzien van leerstofaanbod en passende didactiek.
25
Masterclasses Persoonlijk en Waarden Gedreven Leiderschap 2023-2024
Groningen (Lageland)
Leiderschap gaat over invloed uitoefenen op jezelf en je omgeving. In die zin is iedere medewerker ook een leider. In een pedagogische context is die invloed gericht op een leeromgeving en de facilitering daarvan. Dit is een unieke setting die om mensgericht en waardengedreven leiderschap vraagt.

Mei

21
Curriculumbewust onderwijs 2023-2024
Van der Valk Hotel Drachten
Hoe borg je een goed onderwijsleerproces? Hoe zorg je dat je visie overeind blijft? Hoe kom je los van het keurslijf van je methode? Michel de Hond, directeur van MijnLeerlijn, is van mening dat het begint bij een duidelijk curriculum.
30
Ontwikkelingstimulatie bij jongeren met internaliserend gedrag 2023-2024
Van der Valk Hotel Drachten
Het geven van onderwijs is niet eenvoudig, zeker niet sinds de komst van ‘passend’ onderwijs. Naast onder andere het gedifferentieerd didactisch aanbod gaat vooral veel energie naar jongeren met externaliserend gedrag. Toch is er minstens zoveel sprake van internaliserende problematiek, zeker de afgelopen jaren.

Juni

04
Het Landelijk Doelgroepenmodel en het ontwikkelingsperspectief 2023-2024
Van der Valk Hotel Drachten
Leerlingen in het GO/ PRO én leerlingen in het regulier onderwijs die meer ondersteuning nodig hebben dan alleen de ‘basisondersteuning’, hebben ook recht op een ontwikkelingsperspectief (OPP). In het ontwikkelingsperspectief wordt een (uitstroom)perspectief vastgesteld, onderbouwd en uitgewerkt in een plan van aanpak. Het Landelijk Doelgroepenmodel (LDGM) kan worden gebruikt als basis voor een OPP, met als voornaamste doel dat een OPP eenduidiger, inzichtelijker en praktijkgerichter wordt uitgewerkt.
17
Foto-interview 2023-2024
Van der Valk Hotel Drachten
Leerlingen uitdagen tot het zoeken naar eigen hulpbronnen en oplossingsstrategieën. Oftewel: leerlingen actief een rol laten spelen in hun eigen leerproces. Het Foto-interview is een vraag- en oplossingsgericht instrument om kinderen (vanaf 7 jaar - 18 jaar) zelf hun wensen tot verbetering te laten kiezen en dit om te zetten naar haalbare doelen.