Cerebrale Parese

Een kind met Cerebrale Parese (CP) heeft vaak moeite met bewegen als gevolg van een hersenbeschadiging die ontstaan is voor het eerste levensjaar. CP kent echter veel verschillende vormen. Er zijn ook kinderen met CP die nauwelijks problemen hebben met de motoriek. Leerlingen met CP kunnen visuele of auditieve problemen hebben, maar ook communicatieproblemen, leerproblemen en psychsociale problemen. Om voor deze leerlingen onderwijs op maat te verzorgen, is het van groot belang dat je als professional kennis hebt van de aandoening. Deze kennis kun je inzetten voor het peilen van de specifieke onderwijsbehoeftevan de leerling, zodat je je pedagogisch- en didactisch handelen daarop af kunt stemmen.

celebrale parese

Inhoud:

Tijdens de e-learning maak je op een inspirerende en laagdrempelige manier kennis met de kenmerken van CP. Je verdiept je met behulp van videofragmenten, achtergrondinformatie en opdrachten in de onderwijsbehoeften en de pedagogisch en didactisch aanpak van leerlingen met CP. Deze e-learning maakt deel uit van de reeks Mytyl-tyltyl e-learnings deel 1. De e-learning over Cerebrale Parese kan los gevolgd worden, maar ook in combinatie met de e-learning Niet Aangeboren Hersernletsel (NAH) en/of de e-learning Epilepsie.

Doelen:

• Kennis van de kenmerken van verschillende typen CP
• Doorgronden van de problematiek bij een leerling met CP
• Herkennen van de onderwijsbehoeften van leerlingen met CP
• Praktische handvatten voor een effectieve aanpak voor leerlingen met CP

Overzicht:

Doelgroep: Leerkrachten, assistenten en ib’ers
Periode: 2017-2018 / 2018-2019
Start: per 1 maart 2018
Totale studielast: 1 uur