Themacolleges

Elke scholing is op maat ontwikkeld

Mytylonderwijs 2022-2023

Een zeer klein percentage van de Nederlandse leerlingen volgt mytylonderwijs. In veel gevallen is het complex om passend onderwijs voor deze diverse doelgroep te ontwikkelen. Onder het personeel is er duidelijk behoefte aan verdiepende informatie over bepaalde aandoeningen of interventies.
Maar welke thema’s hebben de hoogste prioriteit voor al die professionals?

Rekenen met een achterstand

Inhoud:

School Lyndensteyn te Beetsterzwaag en De Twijn in Zwolle nemen het voortouw in de ontwikkeling van gezamenlijke professionalisering op mytyl-onderwerpen. Samen met de ambulante dienst van De Twijn en het Steunpunt Onderwijs Noord, worden drie colleges georganiseerd die elk een aspect van het mytylonderwijs of de mytyldoelgroep aanstippen.
Het is een eerste stap in gezamenlijke professionalisering, dat hopelijk uit mag gaan groeien tot structurele gezamenlijke verdieping en onderlinge uitwisseling van ontwikkelingen die het mytylonderwijs ten goede komt.

Doelen:

  • Kennis van zowel de kenmerken als van de impact van NAH, DCD en levend verlies;
  • Inzicht in succesvolle interventies;
  • Praktische aanbevelingen t.b.v. het signaleren en ondersteunen.

Overzicht:

Doelgroep: ass/lkr
Schoolsoort: mytyl/so/vso
(Gast)docenten: Edwin Harms, Annelies de Hoop, Tanja van Roosmalen
Locatie: Beetsterzwaag en Wolvega
Periode: Schooljaar 2022-2023
Data:
11/10, 25/10, 22/11
Tijdstip: 16:30 - 18:30 uur
Totale studielast: 18 uur (waarvan 12 zelfstudie-uren)
Opgave: www.mijn-nog.nl
Kosten: € 950,00 p.p.