Workshop, refereermiddag

Inspirerende thema's

Aan de slag met SVA 2022-2023

Vrijwel de meeste leerlingen in het vso en pro worden toegeleid naar diverse vormen van arbeid.
Een deel van deze leerlingen volgt branchegerichte cursussen en werkt toe naar certificaten. Docenten in het vso en pro moeten kennis hebben van de inhoud van de branchegerichte cursussen en de achtergrond van certificering, om het onderwijs en de begeleiding van leerlingen daarop af te stemmen.

2022-2023 NOG Opleidingen MagazineV2e_400x400_43

Inhoud:

In de training ‘Aan de slag met SVA’ wordt ingegaan op de relatie onderwijs – arbeidsmarkt en in het bijzonder de wijze waarop de eisen die de arbeidsmarkt stelt aan jongeren zijn vertaald in werkprocessen.
Deze werkprocessen vormen de basis voor het opleidingsprogramma en de certificering middels proeven van vaardigheid. Ook is er aandacht voor de examinering. Tijdens deze bijeenkomst leer je werken met de proeven van vaardigheid en wordt de manier van examineren toegelicht. Tevens is er voldoende tijd om ervaringen uit te wisselen en de proeven van vaardigheid te vergelijken met het huidige onderwijsaanbod en eventuele lesmaterialen van de scholen.

Doelen:

  • Kennis van de inhoud en meerwaarde van SVA 1 en 2;
  • Kennis van de procedures en inhoud van certificering en examinering;
  • Ervaring in het uitvoeren van proeven van vaardigheid;
  • Uitwisseling en inventarisatie van behoeften aan docenttrainingen in Noord-Nederland.

Overzicht:

Doelgroep: ass/lkr/stagecoach
Schoolsoort: vso/pro
(Gast)docenten: Mandy Ankersmit
Locatie: online
Periode: Schooljaar 2022-2023
Data:
11/10
Tijdstip: 15:00 - 17:00 uur
Totale studielast: 8 uur (waarvan 4 zelfstudie-uren)
Opgave: www.mijn-nog.nl
Kosten: € 125,00 p.p.