Masterclasses, webinars, workshops

Actueel en inspirerend

Curriculumbewust onderwijs 2023-2024 [GEANNULEERD]

Hoe borg je een goed onderwijsleerproces? Hoe zorg je dat je visie overeind blijft? Hoe kom je los van het keurslijf van je methode? Michel de Hond, directeur van MijnLeerlijn, is van mening dat het begint bij een duidelijk curriculum.

Curriculumbewust onderwijs

  Aanmelden:

  Inhoud:

  De rol van een goed curriculum wordt vaak onderschat, maar is toch echt dé basis van je onderwijs(organisatie). Deze is nooit voor iedere school hetzelfde. Er zijn variabelen waar je rekening mee moet houden. Denk aan de visie van de school, de middelen / methodes die je gebruikt en de LVS-toets / eindtoets die wordt afgenomen.

  Michel de Hond bespreekt in deze masterclass het belang en het creëren van een duidelijk curriculum en curriculumbewustheid bij leerkrachten. Het analyseren van het leerproces en het borgen van de kennis en ervaring van leerkrachten. Tot slot laat hij zien hoe je vanuit inzicht kritisch kunt kijken naar je organisatie en de efficiëntie kunt beoordelen.

  Dit alles zijn de uitgangspunten voor Leerdoelgericht Onderwijs. Een manier van onderwijs geven waarbij de leerkracht regie houdt, zijn creativiteit en vakmanschap aanspreekt en zicht houdt op het leerproces.

  Doelen:

  • Inzien van het belang en het creëren van een duidelijk curriculum;
  • Leren analyseren van het leerproces en het borgen van de kennis;
  • Inzicht in het kritisch kijken naar je organisatie.

  Overzicht:

  Doelgroep: lkr/ib/ortho
  Schoolsoort: alle (incl. regulier)
  (Gast)docenten: Michel de Hond
  Locatie: Van der Valk Hotel Drachten
  Periode: Schooljaar 2023-2024
  Data:
  Tijdstip: 16:00 - 18:00 uur
  Totale studielast: 4 uur (waarvan 2 zelfstudie-uren)
  Opgave: www.mijn-nog.nl
  Kosten: € 195,00 p.p.