Verdieping in speciaal onderwijs

Modules

Mediërend leren 2023-2024

‘We mogen blij zijn als onze leerlingen 50% van onze uitleg begrijpen zoals het bedoeld is, ongeacht hun leeftijd, talenten, mogelijkheden of problematiek’: aldus Emiel van Doorn. Om hier iets aan te doen is een ander leerconcept nodig. Wat nodig is, is mediatie van cognitieve functies; dat doet intelligentie groeien.

Medierend leren

  Aanmelden:

  Inhoud:

  In deze module staat het leerconcept Mediërend leren centraal, waarbij expliciet aandacht besteed wordt aan cognitieve- en executieve functies. Vanuit dit leerconcept komt iedere leerkracht, docent of begeleider tot het besef dat elke leerling een eigen leerdynamiek heeft, welke waardevol is om bij aan te sluiten. Deze leerdynamiek veronderstelt dat een leerling nooit het gevoel mag hebben dat hij er alleen voor staat. Successen worden samen behaald en fouten worden samen gemaakt. Dit leidt uiteindelijke tot beter functioneren van kinderen, zowel op school als in het dagelijks leven.

  Doelen:

  • Kennis van cognitieve- en executieve functies;
  • Inzichten in het belang van mediërend leren;
  • Toepassen van mediëren van cognitieve functies.

  Overzicht:

  Doelgroep: lkr./ib/ortho
  Schoolsoort: alle (incl. regulier)
  (Gast)docenten: Emiel van Doorn
  Locatie: Van der Valk Hotel Drachten
  Periode: Schooljaar 2023-2024
  Data:
  12/09, 10/10, 09/11, 07/12, 15/01
  Tijdstip: 15:30 - 18:00 uur
  Totale studielast:  35 uur (waarvan 20 zelfstudie-uren)
  Opgave: www.mijn-nog.nl
  Kosten: € 1450,00 p.p.