Niveau vakmanschap

Onze scholing voor leerkrachten

Creatief lesgeven

Soms lijkt het alsof we in het onderwijs alleen nog maar kijken naar de meetbare doelen in termen van
opbrengsten van de leerlingen. Terwijl we in het onderwijs ook leerlingen willen leren om bijvoorbeeld
respect voor elkaar te hebben of dat je fouten mag maken. Sterker nog; we willen graag dat leerlingen
gaan ontdekken, op onderzoek uitgaan, zich gaan verwonderen en nog zo veel meer. Maar kunnen
leerlingen die (zeer) moeilijk leren dit ook?

Bewegend leren

Inhoud:

Creativiteit (en creatief denken) wordt gezien als een belangrijke vaardigheid voor
de toekomst van onze leerlingen. Het is bijvoorbeeld belangrijk om te leren omgaan
met veranderingen. Maar ook talentontwikkeling, waarbij ingezet wordt op
creativiteit en creatief denken, krijgt steeds meer aandacht in het onderwijs aan
leerlingen die (zeer) moeilijk leren.
Tijdens deze inspiratiesessie neemt eerst Prof. Dr. Alexander Minnaert je mee in het
fenomeen van de zachte kant van lesgeven. Je leert door middel van
hersenonderzoek en voorbeelden uit de praktijk over hoe je zelf creatief les kunt
geven. Na deze inleiding ga je praktisch aan de slag met Vernieuwenderwijs. Zij
laten je ervaren hoe je je lessen zo in kunt richten dat er meer ruimte ontstaat voor
de talentontwikkeling van je leerlingen. Aan de hand van didactische werkvormen
en handvatten voor pedagogische begeleiding ga je concreet kijken naar de manier
waarop je je eigen lessen kan verrijken met nieuwe ideeën. Onderwerpen die o.a.
aan bod zullen komen zijn: hersenonderzoek, makersonderwijs en heutagogiek.

Doelen:

• Kennis van hersenonderzoek en creatieve vormen van didactiek en begeleiding
• Het creëren van een inspiratieboek, animatie, film of experiment
• Praktische ideeën (ook voor collega’s) m.b.t. creatief lesgeven

Overzicht:

z15.30 – 19.00 uur

Doelgroep: Alle onderwijsprofessionals
Kerndocenten: Alexander Minnaert & Vernieuwenderwijs
Locatie: Eernewoude
Periode: Schooljaar 2018-2019
Data: woensdag 29 mei 2019
Tijdstip: 15.00 – 17.30 uur
Opgave: www.mijn-nog.nl