Op je eigen moment en tempo

Online leren

Meervoudige beperking

Een kind met een meervoudige beperking (MB) heeft zowel lichamelijke- als geestelijke beperkingen. Vaak hebben deze kinderen één of meerdere aandoeningen als gevolg van bijvoorbeeld een hersenbeschadiging of neurologische afwijkingen. Om voor deze leerlingen onderwijs op maat te verzorgen, is het van groot belang dat je als professional kennis hebt van de ontwikkelgebieden en de bijbehorende uitdagingen. Deze kennis kun je inzetten voor het peilen van de specifieke onderwijsbehoefte van de leerling, zodat je je pedagogisch- en didactisch handelen daarop kunt afstemmen.

E-learning

Inhoud:

Ieder kind met een meervoudige beperking is anders. Twee leerlingen met bijvoorbeeld beide problemen op het gebied van motoriek, cognitief leren en visus kunnen verschillend zijn en daarmee ook verschillende ondersteuning en hulp nodig hebben. Dit is afhankelijk van hoe licht of ernstig de beperkingen zijn.

Tijdens de e-learning maak je op een inspirerende en laagdrempelige manier kennis met allerlei verschillende kenmerken van een meervoudige beperking. Je verdiept je met behulp van videofragmenten, achtergrondinformatie en opdrachten in de onderwijsbehoeften en de pedagogisch en didactisch aanpak van leerlingen met een meervoudige beperking.

Deze e-learning maakt deel uit van de reeks Mytyl-tyltyl e-learnings deel 2. De e-learnings uit het eerste deel over Cerebrale Parese, Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en Epilepsie zijn eveneens beschikbaar.

Doelen:

  • Kennis van zeer uiteenlopende kenmerken van meervoudige beperking;
  • Doorgronden van de problematiek bij een leerling met een meervoudige beperking;
  • Herkennen van de onderwijsbehoeften van leerlingen met een meervoudige beperking;
  • Praktische handvatten voor een effectieve aanpak voor leerlingen met een meervoudige beperking.

Overzicht:

Doelgroep: Lkr/ ib/so/ ass.
Schoolsoort: S(b)o/vso/pro
Periode: Schooljaar 2020-2021
Opgave: www.mijn-nog.nl
Totale studielast: 2 uren
Kosten: € 125,00 p.p.