Actuele onderwerpen
in inspirerende bijeenkomsten

Masterclasses

De waarde van het IQ

In het onderwijs aan leerlingen met speciale onderwijsbehoeften worden regelmatig intelligentiemetingen verricht. Maar wat is eigenlijk intelligentie? En wat is het nut van een intelligentiemeting en op welke manier kun je als onderwijsprofessional de resultaten gebruiken? En heeft het IQ een voorspellende waarde voor het vaststellen van een OPP?

De waarde van het IQ

Inhoud:

Met de komst van nieuwe intelligentietests als de WISC-V en de IDS-2 hebben we de beschikking over moderne instrumenten. We kunnen hiermee op een zeer betrouwbare maar ook handelingsgerichte manier de belangrijkste cognitieve vaardigheden van een kind of jongere onderzoeken. Wat dit precies oplevert voor de onderwijspraktijk wordt in deze masterclass besproken. Onderwerpen die o.a. aan bod komen zijn: intelligentie, de rol van intelligentie bij schoolprestaties, de relatie tussen de onderdelen van een intelligentiemeting en vaardigheden/kennis en het gedrag van een kind. Aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden en filmpjes wordt het nut en de bruikbaarheid van betrouwbare intelligentiemetingen belicht.

Doelen:

• Kennis over intelligentie en intelligentiemeting (ook bij speciale
doelgroepen)
• Inzicht in de betekenis van testresultaten
• Onderkennen van het nut van intelligentiemetingen voor de dagelijkse
onderwijspraktijk