Extra handen
in de klas

Waardevol voor passend onderwijs

Optimaal aansluiten bij de
behoeftes van je leerlingen

Echt passend onderwijs

Leerkrachtambitie?

Ben je al geruime tijd werkzaam als assistent in het s(b)o/ vso of pro en denk je er wel eens over om toch een lerarenopleiding te gaan volgen? Veel assistenten willen graag doorstromen naar een lesgevende functie, maar vragen zich af of een lerarenopleiding aansluit bij hun persoonlijke ambities, werksituatie en interesses. Met drie voorbereidende modules van het NOG kun je ontdekken of een lerarenopleiding iets voor je is.

Assistenten leerkrachtambitie

Inhoud:

Assistenten die werken in het s(b)o/ vso of pro hebben vaak veel praktische expertise,
bijvoorbeeld in houtbewerking of groenvoorziening. Voor assistenten die ambitie hebben om leerkracht te worden is het geregeld nodig om zich op drie leerkrachtcompetenties te bekwamen. Het NOG laat deze competenties in drie praktische modules terugkomen. Bij module 1 (Praktijkgericht onderzoek) komen de basisideeën van praktijkonderzoek aan het licht. Op welke manier kun je problemen in het onderwijs effectief, praktisch en eenvoudig onderzoeken?
In module 2 (Onderzoek uitvoeren) ga je zelf een praktijkonderzoekje uitvoeren in je eigen school. Dat begint bij het nadenken over welk probleem onderzocht kan worden tot het opstellen van een plan en het daadwerkelijk uitvoeren en presenteren.

 

In module 3 (Schrijven van een artikel) leer je om kritisch te kijken naar wat er zoal geschreven wordt over het onderwijs om vervolgens zelf een kort artikel te schrijven over een thema dat in je werk van belang is. Indien je na deze modules de lerarenopleiding wil volgen bij SPO-Groningen, worden 14 ECTS vrijstelling gegeven. Een module mag overigens ook los gevolgd worden.

Doelen:

• Kennis en vaardigheden opdoen t.a.v. praktijkgericht onderzoek in het onderwijs
• Vaardig in het zelf uitvoeren van een praktijkonderzoekje in de school
• Competent in het schrijven van een artikel voor je school