Workshop, refereermiddag

Inspirerende thema's

Kwetsbare jongeren

Een houterige motoriek, eetproblemen, zichzelf bekrassen, veel dure spulletjes, snel geïrriteerd zijn of juist moeilijk bereikbaar. Stuk voor stuk kunnen het onschuldige kenmerken zijn. Toch realiseren we ons als volwassenen niet altijd welke signalen belangrijk zijn om alert op in te spelen bij kwetsbare jongeren.

Kwetsbare jongeren

Fout: Contact formulier niet gevonden.

Inhoud:

Kwetsbare jongeren worden regelmatig het slachtoffer van allerhande ronselpraktijken. Net buiten het gezichtsveld van ouders, leraren, begeleiders of chauffeurs worden deze kinderen gelokt, gechanteerd of gebruikt voor criminele, seksuele of drugsgerelateerde activiteiten.

Hoewel ketenpartners zoals scholen, jeugdzorg, ggz en politie intensief samenwerken om deze praktijken te voorkomen, is dit uiterst gecompliceerd. Want wat doe je als de jongere ontkent betrokken te zijn, hulpverlening geweigerd wordt of een ouder een bekende is van de dader(s)?

Doelen:

  • Basiskennis van actuele inzichten, handelingsadviezen en valkuilen;
  • Effectief begeleiding bieden aan kwetsbare jongeren en hun ouders/ begeleiders;
  • Sensitieve en responsieve houding ontwikkelen t.a.v. deze jongeren.

Overzicht:

Doelgroep: Alle onderwijsprofessionals
Schoolsoort: po/sbo/so/vso/pro
(Gast)docenten: Wendelien Kloosterman
Locatie: De Morra Drachten
Periode: Schooljaar 2021-2022
Data:
01/06
Tijdstip: 16:00 - 18:00 uur
Totale studielast: 4 uur (waarvan 2 zelfstudie-uren)
Opgave: www.mijn-nog.nl
Kosten: € 95,00 p.p.