Scholing
voor assistenten

Waardevol voor passend onderwijs

Optimaal aansluiten bij de
behoeftes van je leerlingen

Echt passend onderwijs

Activeren en instructie voor assistenten (Drenthe) 2023-2024

Zelfvertrouwen onder leerlingen vergroten doordat zij meer leren en beter presteren? Dit kan door effectieve instructie toe te passen! Verdieping aanbrengen in het optimaliseren van de instructie door gebruik te maken van breinprincipes. De uitdaging voor alle assistenten/ leraarondersteuners!

Activeren en instructie

  Aanmelden:

  Inhoud:

  In deze module wordt op basis van wetenschap en praktijkvoorbeelden geanalyseerd wat nodig is om een passende aanpak te ontwikkelen voor leerlingen die moeite hebben met de beheersing van de basisvaardigheden. Het Huis van Basisvaardigheden,  ‘instructievaardigheden’ en ‘diagnostische gesprekken’ zijn elementen die in deze module worden uitgediept en vertaald naar praktische situaties en handvatten.

  Doelen:

  • Kennis van effectieve, activerende, doelgerichte instructie;
  • Vaardig in het hanteren van activerende werkvormen;
  • Kennis van het brein in relatie tot effectieve instructie.

  Overzicht:

  Doelgroep: ass, lkr
  Schoolsoort: alle (incl. regulier)
  (Gast)docenten: Karin van Laer, Ate de Boer, Eva Helmholt
  Locatie: Van der Valk Hotel Assen
  Periode: Schooljaar 2023-2024
  Data:
  11/04, 25/04, 23/05, 06/06, 27/06
  Tijdstip: 16:00 - 19:30 uur
  Totale studielast:  30 uur (waarvan 15 zelfstudie-uren)
  Opgave: www.mijn-nog.nl
  Kosten: € 1350,00 p.p. (of collectiviteitsafspraak)