Verdieping in speciaal onderwijs

Modules

Van auditeren naar consulteren

Consultatie is een van de meest krachtige manieren om het onderwijs te verbeteren/ optimaliseren, mits de gebruikte observaties doelgericht en goed voorbereid zijn. Het waarderende karakter van deze observaties maakt dat deze bezoeken als waardevol en inspirerend worden ervaren door alle betrokkenen. Om nog meer effect uit deze observaties te halen is het van belang dat er met een gerichte opdracht wordt geobserveerd en dat de observator flink wat vlieguren (heeft ge)maakt. Bovendien is ‘de professionele dialoog’ van groot belang; het gesprek waarin de observatie wordt gedeeld en de les wordt geanalyseerd.

15.van auditeren naar consulteren

  Aanmelden:

  Inhoud:

  Een gerichte observatie(vraag) en een dialoog waarin vanuit gelijkwaardigheid gezamenlijk een analyse wordt gemaakt, maken dat lesobservaties niet meer een ‘beoordelend’ karakter hebben maar een consulterend. ‘Consultatie’ is dan ook een belangrijk aspect in deze module.

  Je leert hoe je gericht kunt consulteren en hoe je vanuit co-creatie werkt aan verbetering van lessen en onderwijs. Iedere cursist voert observaties en nagesprekken uit en neemt deze ervaringen en beelden mee naar de bijeenkomst. De observaties worden gekoppeld aan vragen uit de schoolontwikkeling, maar ook vanuit persoonlijke ontwikkeldoelen van een observant.

  Doelen:

  • Kennis en veelvuldig toepassen van effectief observeren (vlieguren maken);
  • Oefenen in het voeren van professionele onderwijsdialogen/ consulteren;
  • Vaardig in het analyseren en waarderen van lessen in het specialistisch onderwijs.

  Overzicht:

  Doelgroep: MT/ib/so/lkr. Vakman
  Schoolsoort: po/sbo/so/vso/pro
  (Gast)docenten: Michelle Helms-lorenz & team, Ate de Boer en Marieke van Roy
  Locatie: Van der Valk Drachten
  Periode: Schooljaar 2020-2021
  Data:
  Geannuleerd wegens te weinig deelname
  Tijdstip: 16:00 - 19:30 uur
  Totale studielast: 35 uur (waarvan 17,5 zelfstudie-uren)
  Opgave: www.mijn-nog.nl
  Kosten: € 1050.00 p.p.