Verdieping in speciaal onderwijs

Modules

Grip op gedrag (vervolg) 2022-2023

Steeds door de klas roepen, op elk geluidje reageren, medeleerlingen vaak aanraken of ‘ineens’ heel boos worden. Het zijn heel herkenbare gedragingen in de dagelijkse onderwijspraktijk. Door als leerkracht te investeren in een positief leerklimaat kun je het gedrag evenals de leerresultaten van de leerlingen positief veranderen.

2022-2023 NOG Opleidingen MagazineV2e_400x400_10

  Aanmelden:

  Inhoud:

  Grip op gedrag is gebaseerd op de twee meest effectieve methoden voor een positief klimaat in de school en het hanteren van gedragsproblematiek bij kinderen: Parent Management Training Oregon (PMTO) en Schoolwide Positive Behavior Support (PBS). Door preventief te handelen en een positief klimaat te bevorderen ontstaat er een stevige basis. Je leert in de vervolgcursus hoe je geleerde en nieuwe strategieën verder kunt ontwikkelen. Samenwerken met de groep, maar ook met ouders, emotieregulatie van de leerling en intervisie zijn onderdelen die o.a. aan bod komen. Want zo blijf je grip op gedrag houden!

  Doelen:

  • Kennis doorontwikkelen van PMTO & SWPBS;
  • Oefenen met verschillende praktische strategieën;
  • Toepassen van effectieve strategieën.

  Overzicht:

  Doelgroep: ass/lkr
  Schoolsoort: po/sbo/so/vso/pro
  (Gast)docenten: Gerdien Visser, Sämira Bencherif
  Locatie: Morrapark Drachten
  Periode: Schooljaar 2022-2023
  Data:
  19/01, 02/02, 16/02, 09/03, 23/03
  Tijdstip: 16:00 - 19:30 uur
  Totale studielast:  35 uur (waarvan 17,5 zelfstudie-uren)
  Opgave: www.mijn-nog.nl
  Kosten: € 1050,00 p.p.