Niveau basisbekwaam

Onze scholing voor leerkrachten

Coaching van vso-leerlingen

Van leerlingen in het vso wordt verwacht dat ze zo zelfstandig mogelijk functioneren en voorbereid zijn op de hoogst mogelijke uitstroom. Het opstellen van een ontwikkelingsperspectief en een realistisch uitstroomprofiel geven vso-leerlingen een grotere kans op maatschappelijke participatie en een betere doorstroming naar dagbesteding, arbeidsmarkt of vervolgonderwijs. Toch is dit makkelijker gezegd dan gedaan. Want wat doe je als een leerling niet gemotiveerd lijkt te zijn, weinig initiatief neemt en behoefte heeft aan (zeer) intensieve begeleiding?

Coaching vso

Inhoud:

Deze module richt zich op het coachen in het vso en pro met als doel het stimuleren van meer zelfstandigheid bij leerlingen, waardoor ze minder afhankelijk worden van begeleiding. Hierdoor leert de leerling wat hij weet, kan en aankan. Daarnaast zal het effectief coachen helpen om deze leerlingen uit te dagen om meer betrokken te zijn bij het stellen van eigen doelen. In dit proces van coachen kunnen verschillende technieken toegepast worden, die ervoor zorgen dat leerlingen meer eigenaar worden van hun ontwikkeling en daarin een actieve rol krijgen toebedeeld. Tijdens de module zullen verschillende coachingstheorieën afgewisseld worden met praktische oefeningen in het coachen van leerlingen. Er wordt hierbij onder andere gebruik gemaakt van trainingsacteurs die de vso- en pro-setting goed kennen en deze leerlingen kunnen naspelen.

Doelen:

• Kennis van verschillende coachingstheorieën
• Oefenen met provocatief en oplossingsgericht coachen
• Vaardig in het coachen van vso- en pro-leerlingen gericht op meer zelfstandigheid stimuleren
• Toepassen van effectieve coachingstechnieken voor vso en pro