Verdieping in speciaal onderwijs

Modules

Van portfolio naar werk

Leerlingen die uitstromen uit het praktijkonderwijs (en per 2021- 2022 uit het vso) krijgen een diploma. Het effectief inzetten van een portfolio in de hele schoolloopbaan is een belangrijke voorwaarde voor het creëren van een betekenisvol diploma. Maar hoe zorg je als school ervoor dat leerlingen doelgericht leren werken met een portfolio?

Van portfolio naar werk

  Aanmelden:

  Inhoud:

  Tijdens deze module maak je kennis met verschillende manieren om doelgericht te werken met een portfolio. Dat begint met een visie te ontwikkelen op het gebruik van een portfolio in je onderwijs. Wat wil je als school of team bereiken met je leerlingen en op welke manier zet je het portfolio daarbij in?

  Ontwikkelgericht coachen van de leerling speelt daarbij een grote rol. Daarnaast doe je ideeën op over handige (digitale) manieren om een portfolio in te zetten bij praktijkvakken, AVO, stage, branche-erkende cursussen of praktijkleren.

  Doelen:

  • Kennis van effectieve inzet van portfolio;
  • Ontwikkelgericht coachen van je leerlingen;
  • Doelgericht werken met portfolio bij praktijkvakken, stage en AVO.

  Overzicht:

  Doelgroep:  lkr. basis/lkr. meester/lkr. vakman
  Schoolsoort: vso/pro
  (Gast)docenten: Patty van Baalen, Mouris Boer, Niels Hoekstra
  Locatie: Drachten
  Periode: Schooljaar 2021-2022
  Data:
  11/05, 25/05, 08/06, 22/06, 06/07
  Tijdstip: 16:00 - 19:30 uur
  Totale studielast:  35 uur (waarvan 17,5 zelfstudie-uren)
  Opgave: www.mijn-nog.nl
  Kosten: € 1050,00 p.p.