E-learning

Online leren op je eigen moment en tempo

Op je eigen moment
in je eigen omgeving

Online leren

E-learning ZML Deel A

Leerlingen die zeer moeilijk leren, vragen andere kennis en vaardigheden van jou als onderwijsprofessional. Er is de laatste jaren veel onderzoek gedaan naar goede werkwijzen voor het vaak complexe onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Omdat bepaalde onderwijsprincipes de resultaten van leerlingen zichtbaar verbeteren is deze actuele kennis van groot belang voor de professionaliteit in het speciaal onderwijs.

48. e-learning ZML A

Inhoud:

Deel A van de tweedelige e-learning module richt zich op de kenmerken van zml-leerlingen en de belangrijkste principes van goed zml-onderwijs. Deze theoretische kennis wordt gekoppeld aan de praktijk: hoe pas je het toe in de groep?

Hierbij gaat het niet alleen over pedagogische uitgangspunten; ook  didactische modellen, waarmee je de ontwikkeling en het leren van zml’ers kunt beïnvloeden, komen aan de orde.  Kortom: een boeiende scholing op een zelf gekozen moment en plek, waarmee je relevante en actuele kennis opdoet!

Doelen:

  • Kennis van de kenmerken van zml-leerlingen;
  • Inzicht in de belangrijkste principes van zml-onderwijs;
  • Toepassen van actuele en effectieve onderwijsprincipes voor zml leerlingen.

Overzicht:

Doelgroep: Lkr/ib/so/ass.
Schoolsoort: S(b)o/vso/pro
Periode: Schooljaar 2020-2021
Opgave: www.mijn-nog.nl
Totale studielast: 2 uren
Kosten: € 125,00 p.p.