Scholing
voor assistenten

Waardevol voor passend onderwijs

Optimaal aansluiten bij de
behoeftes van je leerlingen

Echt passend onderwijs

Activeren en instructie voor assistenten (Friesland) 2023-2024

Zelfvertrouwen onder leerlingen vergroten doordat zij meer leren en beter presteren? Dit kan door effectieve instructie toe te passen! Verdieping aanbrengen in het optimaliseren van de instructie door gebruik te maken van breinprincipes. De uitdaging voor alle assistenten/ leraarondersteuners!

Activeren en instructie

  Aanmelden:

  Inhoud:

  In deze module worden theorie en praktijkvoorbeelden afgewisseld met de toepassingsmogelijkheden voor assisterend/ ondersteunend werken met speciale kinderen. Er is aandacht voor de onderbouwing van het directe instructiemodel, de rol van feedback en hoe activeer je het brein tijdens de instructie. Verder staat onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen centraal, zodat cursisten met en van elkaar kunnen leren.

  Aan het eind van de module heb je voldoende deskundigheid om aansprekende, doelmatige en interactieve instructie te geven of daarin te assisteren/ ondersteunen. Zo betrek je leerlingen actief bij de les. Want: een deskundige assistent/ leraarondersteuner maakt het verschil!

  Doelen:

  • Kennis van effectieve, activerende, doelgerichte instructie;
  • Vaardig in het hanteren van activerende werkvormen;
  • Kennis van het brein in relatie tot effectieve instructie.

  Overzicht:

  Doelgroep: ass, lkr
  Schoolsoort: alle (incl. regulier)
  (Gast)docenten: Karin van Laer, Ate de Boer, Eva Helmholt
  Locatie: Morrapark Drachten
  Periode: Schooljaar 2023-2024
  Data:
  11/01, 01/02, 15/02, 29/02, 14/03
  Tijdstip: 16:00 - 19:30 uur
  Totale studielast:  30 uur (waarvan 15 zelfstudie-uren)
  Opgave: www.mijn-nog.nl
  Kosten: € 1350,00 p.p. (of collectiviteitsafspraak)