Actuele onderwerpen
in inspirerende bijeenkomsten

Masterclasses

Hechtingsproblematiek

Hechtingsproblemen en/of -stoornissen zijn niet vaak in het nieuws of onderwerp van gesprek in bijvoorbeeld het onderwijs. Toch laten veel onderzoeken zien dat ongeveer 35% van alle kinderen (en volwassenen) problemen ondervinden als gevolg van een onveilige hechting of hechtingsstoornis. Als leerkracht of assistent kun je echter niet zomaar opmaken bij welke leerling hiervan sprake is. En als er al een hechtingsprobleem is geconstateerd bij een leerling, op welke manier kun je hiermee rekening houden in het onderwijs?

Hechtingsproblematiek

Inhoud:

In de masterclass krijg je inzicht in wat hechting en hechtingsproblemen en stoornissen zijn. Vanuit wetenschappelijk onderzoek naar hechtingsinterventies leer je wat de werkzame bestanddelen hierin zijn. Op basis van deze werkzame bestanddelen zijn verschillende methoden van aanpak ontwikkeld en zelfs een protocol ter vermindering van een verstoorde hechting (NIKA-protocol). Binnen de masterclass wordt met behulp van allerlei doe-opdrachten geoefend met interventies voor het onderwijs. Je kunt hierbij denken aan het aangaan en onderhouden van een positieve relatie, het omgaan met weerstanden en het aanleren van kennis en vaardigheden bij de leerling in kwestie.
Het is steeds zaak om in contact te blijven met zowel het kind, de ouder/ verzorger als de andere professionals, opdat de werkwijze breed uitgedragen wordt en leidt tot haalbare doelen, die gezamenlijk zijn geformuleerd. In de masterclass wordt naast theorie en opdrachten ook gebruik gemaakt van casuïstiek en videofragmenten, die herkenbaar zijn en helpen bij de vertaling van de theorie naar je eigen onderwijspraktijk.

Doelen:

• Kennis van hechting, hechtingsproblemen/ -stoornissen en werkzame bestanddelen voor interventie
• Competent in het formuleren van doelen voor hechting binnen het onderwijs
• Toepassen van verschillende hechtingsinterventies in het onderwijs