E-learning

Online leren op je eigen moment en tempo

Op je eigen moment
in je eigen omgeving

Online leren

E-learning ZML Deel B

Bij zml-leerlingen is het van belang om een goede inschatting te kunnen doen van de ontwikkelingsleeftijd. Naast deze ontwikkelingsleeftijd-gerelateerde kenmerken zijn er veel belemmerende factoren van kracht, zoals bijvoorbeeld spraak- en taalproblemen, waardoor het onderwijs aan deze kinderen een behoorlijke uitdaging is. Er is dan ook een grote rol weggelegd voor de leraar om deze leerlingen te begeleiden, waarbij rekening gehouden moet worden met de competenties en passende uitstroom van de leerlingen.

E-learningZML-deelB

Inhoud:

Deel B van de tweedelige e-learning module over goed onderwijs aan zml-leerlingen richt zich op de relatie tussen de ontwikkelingsleeftijd en de daarbij horende ontwikkeling en begeleiding. In deze verdieping van de belangrijkste principes voor het zml-onderwijs komt naast uitstroomprofielen en het doelgroepenmodel, ook allerlei verschillende leerling-casuïstiek aan bod.

Maar ook welke materialen, initiatieven en aanpak er zoal zijn en wat daarvan voor welke leerling het meest geschikt is. Dat zijn zaken die je in deze e-learning te weten komt.

Doelen:

  • Bepalen van de ontwikkelingsleeftijd van je leerlingen;
  • Verdiep je kennis over de belangrijkste principes van zml-onderwijs;
  • Toepassen van actuele en effectieve onderwijsprincipes voor zml leerlingen.

Overzicht:

Doelgroep: Lkr/ib/so/ass.
Schoolsoort: S(b)o/vso/pro
Periode: Schooljaar 2020-2021
Beschikbaar per 1 mei 2021
Opgave: www.mijn-nog.nl
Totale studielast: 2 uren
Kosten: € 125,00 p.p.