Niveau basisbekwaam

Onze scholing voor leerkrachten

Betekenisvol leren met emb

Betekenisvol onderwijs geven aan leerlingen met ernstige meervoudige beperkingen (emb) is even boeiend als uitdagend. De complexe en unieke kenmerken van de leerlingen, vragen veelal om een individuele en passende aanpak. Bovendien is de lijn tussen onderwijs en zorg dun en is er afstemming nodig tussen leerkrachten, ondersteuners, zorgverleners en ouders. Vanuit één visie en een gezamenlijk plan werken aan zowel welbevinden als ontwikkeling van de leerling, maakt de kans op optimaal welbevinden en maximale ontwikkeling aanzienlijk groter. Maar hoe doe je dat en hoe organiseer je dat in een groep?

Betekenisvol emd

Inhoud:

Betekenisvol leren voor kinderen en jongeren met emb, vraagt om ‘klein kijken’, ‘klein doen’ en een samenhangend aanbod van onderwijs en zorg. In de module ‘floreren & stimuleren’ is de hiervoor beschikbare kennis bij elkaar gebracht. Met behulp van een stappenplan wordt de vraag van de leerling en het aanbod vanuit de school samengebracht en georganiseerd. Tijdens de module werk je aan de hand van een casus op onderzoekende wijze aan de vragen: Wie is dit kind in zijn huidige leef- en leersituatie? Voldoet het huidige lesrooster of vraagt de leerling om iets anders? Waar willen we naar toe en welke lange- en korte termijndoelen stellen we op? Hoe ziet voor jouw leerling het gewenste dagprogramma eruit, hoe wordt dit opgenomen in een gebalanceerd weekprogramma op maat en hoe benut je daarbij het EMB Bronnenboek met leerlijnen? Kortom een module die zorgt voor een verrijking van je kennis en een boost in je handelen en werkplezier.

Doelen:

• Kennis van integrale beeldvorming en het nut ervan voor de doelgroep en ‘jouw’ leerling met emb
• Kennis maken met ‘floreren & stimuleren’ en toepassen voor een leerling met emb
• Inzicht en ervaring in het samenwerken met ouders en collega’s