Workshop, refereermiddag

Inspirerende thema's

Oudercommunicatie 2023-2024 [GEANNULEERD]

Als het lukt om in de basis handelingsgericht te werken, dan werk je samen met collega’s, ouders en leerlingen. Zodra een leerling het moeilijk heeft op school en/of ouders zich zorgen maken over hun kind, dan wordt dit gezamenlijk geanalyseerd en aangepakt. Meestal gaat dit goed, maar soms verloopt het moeizaam. Wat doe je dan?

Oudercommunicatie

  Aanmelden:

  Inhoud:

  In twee bijeenkomsten leer je hoe je collega’s, ouders en leerlingen kunt ondersteunen in de samenwerking en communicatie. Het belang van ouderbetrokkenheid komt aan bod, evenals de manier waarop ouders het onderwijs aan hun kind en, daarmee samenhangend, de leerkracht kunnen ondersteunen (en omgekeerd). Tien aandachtspunten geven de school én ouders houvast tijdens de gesprekken. Een werkwijze in zes stappen concretiseert een overleg met ouders en eventuele andere onderwijsprofessionals. Visualiseren – samen tekenen en schetsen – is goud waard in deze gesprekken. Hier krijg je enkele voorbeelden van te zien. Ook komt de rol van de leerling aan bod: hoe betrekken we het kind erbij?

  Doelen:

  • Je kunt lastige gesprekken met ouders voorbereiden, voeren en evalueren;
  • Je kunt leerlingen betrekken bij lastige gesprekken met ouders;
  • Je kunt visualisaties benutten in de samenwerking met ouders en leerlingen.

  Overzicht:

  Doelgroep: lkr
  Schoolsoort: alle (incl. regulier)
  (Gast)docenten: Maaike Monsees
  Locatie: Noordelijk Onderwijsgilde Drachten
  Periode: Schooljaar 2023-2024
  Data:
  18/09, 09/10
  Tijdstip: 16:00 - 19:30 uur
  Totale studielast: 14 uur (waarvan 8 zelfstudie-uren)
  Opgave: www.mijn-nog.nl
  Kosten: € 700,00 p.p.