Verdieping in speciaal onderwijs

Modules

De ib'er als regisseur

Als Intern Begeleider (ib’er) kun je een unieke bijdrage leveren aan de professionaliteit van het schoolteam. Toch valt het niet altijd mee om in een steeds veranderend onderwijsklimaat een goede invulling te geven aan je eigen taken en verantwoordelijkheden en om daar regie over te houden.

De ib'er als regisseur

  Aanmelden:

  Inhoud:

  Tijdens de module ‘de ib’er als regisseur’ leer je je eigen rol als ib’er goed te definiëren. Daarbij spelen belangrijke inzichten en vaardigheden een belangrijke rol. Docenten zoals Noëlle Pameijer en Wim Meijer nemen je mee in hoe Handelingsgericht werken 3.0 en Consultatieve leerlingbegeleiding als methodiek een bijdrage kunnen leveren aan de samenwerking tussen ib’ers, leerkrachten en MT.

  Ook effectieve interventies op het gebied van taal, rekenen en gedrag komen uitgebreid aan bod. Dit leidt ertoe dat je als ib’er meer grip krijgt op je taken en verantwoordelijkheden en hoe je daar het beste invulling aan kan geven, oftewel: de ib’er als regisseur!

  Update: de bijeenkomst van 21-04 gaat niet door! Nieuwe datum is 23-06 met gewijzigd tijdstip (13.00-16.00 uur!). 

  Doelen:

  • Grip op taken en invulling geven aan verantwoordelijkheden;
  • Vaardig in de basisprincipes van HGW 3.0 en CLB;
  • Kennis van interventies op het gebied van taal, rekenen en gedrag.

  Overzicht:

  Doelgroep: ib
  Schoolsoort: po/sbo/so/vso/pro
  (Gast)docenten: Noëlle Pameijer, Wim Meijer, Marieke van Roy, Bé Poolman, Wilfred Hofstetter, Dick Vogel
  Locatie: De Morra Drachten
  Periode: Schooljaar 2021-2022
  Data:
  03/02, 17/02, 10/03, 31/03, 23/06
  Tijdstip: 09:00 - 12:00 uur
  Totale studielast:  35 uur (waarvan 17,5 zelfstudie-uren)
  Opgave: www.mijn-nog.nl
  Kosten: € 1350,00 p.p.