Epilepsie

Epilepsie is een ziekte die zich kan uiten in de vorm van epileptische aanvallen. Er zijn vele soorten epileptische aanvallen met verschillende oorzaken. Een epileptische aanval eist veel van een kind; het kan
tijdens een aanval geen aandacht opbrengen voor iets anders. Daarnaast kan epilepsie grote gevolgen hebben voor het denk- en werktempo en het geheugen van een leerling. Kinderen met epilepsie geven aan dat ze snel iets vergeten. Om deze leerling passend onderwijs te bieden, is het van groot belang dat je als professional kennis hebt van epilepsie. Deze kennis kun je inzetten voor het bepalen van de specifieke onderwijsbehoefte van de leerling, zodat je je pedagogisch- en didactisch handelen daarop af kunt stemmen.

Epileptie

Inhoud:

Deze e-learning laat eerst zien wat epilepsie voor een kind betekent, vervolgens wordt er dieper ingegaan op de geheugenproblemen, aandachtsproblemen en problemen met tempo die leerlingen met epilepsie ervaren in het onderwijs. Door middel van achtergrondinformatie, videofragmenten en opdrachten worden per probleemgebied de kenmerken, onderwijsbehoeften en de pedagogisch en didactisch aanpak van leerlingen met epilepsie belicht. Deze e-learning maakt deel uit van de reeks Mytyl-tyltyl e-learnings deel 1. De e-learning over Epilepsie kan los gevolgd worden, maar ook in combinatie met de e-learning Cerebrale Parese (CP) en/of de e-learning Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).

Doelen:

• Kennis van de kenmerken van verschillende typen epilepsie
• Doorgronden van de problematiek bij een leerling met epilepsie
• Herkennen van de onderwijsbehoeften van leerlingen met epilepsie
• Praktische handvatten voor een effectieve aanpak voor leerlingen met epilepsie

Overzicht:

Doelgroep: Leerkrachten, assistenten en ib’ers
Periode: 2017-2018 / 2018-2019
Start: per 1 maart 2018
Totale studielast: 1 uur