Verdieping in speciaal onderwijs

Modules

Autisme anders bekijken 2023-2024

Er zijn net zo veel vormen van autisme als kleuren in het spectrum. Door die variatie moet je als leerkracht verder leren kijken dan de diagnose en het gedrag dat je in eerste instantie ziet. Het gaat om het zoeken naar verklaringen achter het gedrag om daar vervolgens op in te kunnen spelen.

Suzanne_Agterberg_318x400

  Aanmelden:

  Inhoud:

  In deze module worden alle thema’s uit het boek Autisme anders bekijken behandeld. Je legt een grondige basis om in de omgang met en benadering van kinderen met autisme spectrum stoornis (ASS) verder te kijken dan uiterlijk gedrag. Door het invullen en gebruik van een autismepaspoort leer je je handelen nog beter af te stemmen op de ondersteuningsbehoeften van kinderen met ASS, waarmee je zowel het leren als het leven van kinderen met ASS een stuk aangenamer maakt en uitval voorkomen kan worden.

  Suzanne heeft 25 jaar ervaring als leerkracht, intern begeleider en autismespecialist in zowel het basis- als (voortgezet) speciaal onderwijs. Suzanne schreef de boeken Autisme anders bekijken (2015) en Vind je eigen weg met jouw autisme (2018), en ontwikkelde het Autismepaspoort. ‘Het verschil kunnen maken voor kinderen met autisme’, is wat Suzanne drijft. Dit is ontstaan in haar jeugd, waarin zij zelf een ‘anders dan anders-kind’ was. Autisme speelt ook in haar eigen gezin een grote rol. De combinatie van deze ervaringsdeskundigheid met theoretische kennis én onderwijservaring, maakt dat Suzanne veel te vertellen heeft als het gaat om anders kijken naar gedrag.

  Doelen:

  • Opdoen van (actuele) theorie over autisme;
  • Vaardig worden in het zoeken van verklaringen van het gedrag bij kinderen met autisme;
  • Ervaring opdoen met het invullen van een autismepaspoort;
  • Werken met het autismepaspoort in de praktijk.

  Overzicht:

  Doelgroep: lkr/ib/ortho
  Schoolsoort: alle (incl. regulier)
  (Gast)docenten: Suzanne Agterberg
  Locatie: Van der Valk Hotel Drachten
  Periode: Schooljaar 2023-2024
  Data:
  20/09, 04/10, 18/10, 15/11, 13/12
  Tijdstip: 15:00 - 18:00 uur
  Totale studielast: 35 uur (waarvan 17,5 zelfstudie-uren)
   Opgave: www.mijn-nog.nl
  Kosten p.p.: € 1550,00 p.p.