Verdieping in speciaal onderwijs

Modules

Rekenen in 't zml

Wat is goed rekenonderwijs binnen het ZML? Hoe weten we wat wel en niet werkt bij onze leerlingen? Kunnen leerlijnen rekenen ook in het ZML gebruikt worden? Op welke manier kunnen we de beschikbare kennis en modellen die niet specifiek gericht zijn op het ZML-onderwijs toch efficiënt gebruiken? Kunnen we het aanbod rekenen voor de ZML-leerlingen verbreden door bijvoorbeeld het inzetten van spel?

Rekenen in t zml

  Aanmelden:

  Inhoud:

  De laatste jaren wordt er binnen het ZML-onderwijs structureel gewerkt aan kwaliteitsverbetering van het rekenonderwijs. Het aanbod is enigszins verbreed met de komst van lesstofpakketten als ‘Rekenboog’. Het aanbieden van kwalitatief goed rekenonderwijs binnen het ZML blijft echter een hele uitdaging.

  Theoretische kennis en de praktische benadering worden binnen deze module met elkaar vervlochten. De vragen die leven rondom kwalitatief goed rekenonderwijs binnen het ZML komen op praktische wijze aan bod. Na deze module ben je in staat om een belangrijke bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het rekenonderwijs in ‘t ZML!

  Doelen:

  • Zicht krijgen op goed rekenonderwijs in ’t ZML;
  • Toepassen van kennis over leerlijnen, (tussen)doelen en basisvaardigheden;
  • Spelenderwijs stimuleren en peilen van de ontwikkeling bij leerlingen.

  Overzicht:

  Doelgroep: ass+./lkr. ondersteuner/lkr. starter/lkr. basis
  Schoolsoort: so/vso
  (Gast)docenten: Wilfred Hofstetter, Anneke Noteboom, Teade de Boer
  Locatie: Online
  Periode: Schooljaar 2021-2022
  Data:
  12/10, 02/11, 23/11, 14/12, 11/01
  Tijdstip: 15:30 - 18:00 uur
  Totale studielast: 25 uur (waarvan 12,5 zelfstudie-uren)
  Opgave: www.mijn-nog.nl
  Kosten: € 550,00 p.p.