Verdieping in speciaal onderwijs

Modules

Hechting in de klas

Vaak wordt een verstoorde gehechtheid pas later als diagnose bij kinderen gesteld. Dit is een gemiste kans. Je kunt al op hele jonge leeftijd symptomen bij baby’s of jonge kinderen herkennen. Het is dan voornaam om deze verzameling aan symptomen van vroegkinderlijk trauma goed op te merken. Dit kan heel veel ouders en leraren helpen in hun zoektocht naar oplossingen voor een kind met heel onaangepast gedrag. Want kinderen met hechtingsproblemen zijn niet lastig, ze hébben het lastig!

12.Hechting

  Aanmelden:

  Inhoud:

  In deze module word je onder leiding van Esther Groenewegen-Jonker (expert, internationaal spreker en auteur op het gebied van hechtingsproblematiek) bekend gemaakt met het herkennen van de belangrijke symptomen van een ongezonde gehechtheid.

  Met veel compassie en inlevingsvermogen wordt het onaangepaste gedrag van kinderen met hechtingsproblemen toegelicht en verklaard. Vanuit dit inzicht leer je hoe je als onderwijsprofessional (voor zover mogelijk) trauma-sensitief en liefdevol een leerling met hechtingsproblematiek kunt benaderen, het liefst met een flinke doses humor.

  Doelen:

  • Hechtingsproblemen beter leren herkennen;
  • Toepassen van trauma sensitieve methoden;
  • Kinderen leren om zelf beter om te gaan met deze problematiek.

  Overzicht:

  Doelgroep: lkr/ib/so
  Schoolsoort: po/so/sbo/vso/pro
  (Gast)docenten: Als hechten niet vanzelf gaat –
  Esther Groenewegen-Jonker
  Locatie: Van der Valk Wolvega-Heerenveen
  Periode: Schooljaar 2020-2021
  Data:
  03/12, 14/01, 04/02, 11/03, 15/04
  Tijdstip: 16:00 - 19:30 uur
  Totale studielast: 35 uur (waarvan 17,5 zelfstudie-uren)
   Opgave: www.mijn-nog.nl
   Kosten: € 1050,00 p.p.