Niveau basisbekwaam

Onze scholing voor leerkrachten

Werkhouding

In het onderwijs aan leerlingen in het speciaal (basis)onderwijs is één van de meest belangrijke doelen te zorgen dat leerlingen zich zo zelfstandig mogelijk redden in alledaagse situaties. Leerlingen die moeilijk of zelfs zeer moeilijk leren, krijgen op school veel extra hulp en begeleiding. Deze goed bedoelde en intensieve hulp kan er echter toe leiden dat leerlingen eerder gaan afwachten dan dat ze zelf initiatieven nemen. Om die reden is het van groot belang dat leerlingen in het s(b)o/vso leren hoe ze een meer zelfstandige en proactieve werkhouding kunnen aannemen.

Werkhouding

Inhoud:

In deze module krijg je handvatten om een goede werkhouding bij je leerlingen
te stimuleren. Aan de hand van wetenschappelijke theorieën, gerichte oefeningen en videoanalyses krijg je inzicht in wat er wordt verstaan onder een goede werkhouding en hoe je dit kunt stimuleren. Daarbij besteden we aandacht aan verschillende thema’s zoals leren plannen en organiseren, omgaan met uitgestelde aandacht, intrinsieke motivatie, het leren reflecteren op eigen handelen en het stellen van vragen. Het uitgangspunt van de module is dat je het geleerde direct kunt toepassen in je eigen groep met al je leerlingen.

Doelen:

• Kennis van werkhouding en werkhoudingsproblemen
• Vaardig in het stimuleren van de werkhouding van je leerlingen m.b.v. van weloverwogen interventies
• Bewustwording van het effect van je eigen handelen op de werkhouding en het zelfstandig werken van leerlingen