Verdieping in speciaal onderwijs

Modules

Zorg en Onderwijs

Al geruime tijd ontstaan er allerlei initiatieven, waarbij onderwijs en zorg samenwerken om leerlingen met complexe onderwijsbehoeften te ondersteunen. En hoewel vrijwel iedere betrokkene het belang van deze samenwerking onderkent, lopen veel van dit soort initiatieven stroef en is regie en onderlinge afstemming een knelpunt. Toch zijn er ook legio inspirerende voorbeelden.

14. zorg en onderwijs

  Aanmelden:

  Inhoud:

  Succesvolle onderwijszorgarrangementen vergen inventiviteit, afstemming, doorzettingsvermogen en kennis van ontwikkelingen rond onderwijszorgtrajecten. Vaak is er wettelijk meer mogelijk dan gedacht. Er is vaak veel ruimte voor experimenten en maatwerk.

  Deze module biedt je handvatten, ervaringen, achtergronden en vooral veel goede voorbeelden, die je kunnen helpen bij het organiseren van succesvolle onderwijszorgarrangementen. De gastdocenten uit overheid, zorg én onderwijs delen vanuit eigen ervaring en perspectief wat do’s en dont’s zijn bij succesvolle onderwijszorgarrangementen. Prof. Dr. Alexander Minnaert zal hierbij ingaan op het belang van organisatie-overstijgende samenwerking en de rol van gedragswetenschappers hierbij. Gedurende de module werk je aan een onderwijszorgarrangement voor je eigen praktijk. In de laatste bijeenkomst wordt dit samen met leerplichtambtenaren en medewerkers van gebiedsteams behandeld.

  Doelen:

  • Succesvolle voorbeelden van onderwijszorgarrangementen (o.a. voor lvb en zml);
  • Kennis van het belang van afstemming, diagnostiek en de rol van gedragsdeskundigen;
  • Leren door middel van real life casuïstiek.

  Overzicht:

  Doelgroep: ib/so/ ortho./psych./MT
  Schoolsoort: po/sbo/so/vso/pro
  (Gast)docenten: Alexander Minnaert, Jiske Sloot, Wieke Hiemstra, Pieter van der Werfhorst, Anja Biemans
  Locatie: Van der Valk Leeuwarden
  Periode: Schooljaar 2020-2021
  Data:
  10/09, 24/09, 01/10, 22/10, 05/11, 19/11
  Tijdstip: 15:30 - 19:30 uur
  Totale studielast: 48 uur (waarvan 24 zelfstudie-uren)
  Opgave: www.mijn-nog.nl
  Kosten: € 1350,00 p.p.