Actuele onderwerpen
in inspirerende bijeenkomsten

Masterclasses

Masterclasses Leerachterstanden taal en rekenen

Waarom presteren leerlingen niet altijd overeenkomstig hun mogelijkheden wanneer het gaat om taal en rekenen? Wat belemmert deze leerlingen? Hoe zijn ze te herkennen en hoe zijn ze te helpen? In twee masterclasses word je meegenomen in bestaande en nieuwe inzichten in de kenmerken, behoeftes en aanpak van leerlingen met leerachterstanden op het gebied van taal en rekenen in het speciaal (basis) onderwijs en praktijkonderwijs.

leerachterstanden

Inhoud:

In de eerste masterclass wordt het thema “leerachterstanden Rekenen” besproken. Deze masterclass wordt verzorgd door Wilfred Hofstetter. Hij zal je onder andere laten zien hoe leerachterstanden op het gebied van rekenen kunnen ontstaan en welke rol automatiseringstekorten daar in kunnen spelen. Ook binnen de tweede masterclass wordt aandacht besteed aan het vroegtijdig signaleren en het terugdringen van achterstanden op het gebied van rekenen.

In de tweede masterclass staat het thema “leerachterstanden Taal” centraal. Dr. Wim Tops, , neemt je mee in zijn visie op het ontstaan en verhelpen van leerachterstanden op het gebied van taal. Je leert welke oorzaken een rol spelen bij het ontstaan van leerachterstanden wanneer het specifiek over taal gaat. Verschillende wetenschappelijke inzichten kunnen een bijdrage leveren aan het tijdig herkennen en erkennen van deze achterstanden? Er worden interventies besproken voor het terugdringen van leerachterstanden op het gebied van taal.

Doelen:

• Inzicht in de kenmerken van leerlingen met leerachterstanden op taal en rekenen in sbo/ so/vso en pro
• Inzicht in de behoeftes van leerlingen met leerachterstanden op taal en rekenen sbo/ so/vso en pro
• Inzicht in de aanpak van leerlingen met leerachterstanden op taal en rekenen in sbo/ so/vso en pro