Masterclasses, webinars, workshops

Actueel en inspirerend

Mediërend leren

‘We mogen blij zijn als onze leerlingen 50% van onze uitleg en/ of instructie begrijpen zoals het bedoeld is, ongeacht hun leeftijd, talenten, mogelijkheden of problematiek’: aldus Emiel van Doorn. Om hier iets aan te doen is een ander leerconcept nodig. Wat nodig is, is mediatie van cognitieve functies; dat doet intelligentie groeien.

37. Mediërend leren

  Aanmelden:

  Inhoud:

  In deze masterclass staat het leerconcept Mediërend leren centraal, waarbij expliciet aandacht besteed wordt aan cognitieve- en executieve functies. Vanuit dit leerconcept komt iedere leerkracht, docent of begeleider tot het besef dat elke leerling een eigen leerdynamiek heeft, welke waardevol is om bij aan te sluiten. Deze leerdynamiek veronderstelt dat een leerling nooit het gevoel mag hebben dat hij er alleen voor staat. Successen worden samen behaald en fouten samen gemaakt. Het uitgangspunt is niet het ‘geven’ van verantwoordelijkheid aan de leerling, maar juist deze verantwoordelijkheid voor het leren en het ontwikkelen ‘niet meer af te pakken’ van de leerling. Dit leidt uiteindelijke tot beter functioneren van kinderen, zowel op school als in het dagelijks leven. Met behulp van een aantal praktische oefeningen ga je het belang ‘voelen’ van het inzetten van dit leerconcept.

  Doelen:

  • Kennis van cognitieve- en executieve functies: de bouwstenen van het denken;
  • Inzichten in het belang van mediërend leren
  • Kennismaken met manieren om het van mediëren van cognitieve functies toe te passen.

  Overzicht:

  Doelgroep: MT/ib/so/lkr
  Schoolsoort: po/sbo/so/vso/pro
  (Gast)docenten: Emiel van Doorn
  Locatie: Van der Valk Heerenveen-Wolvega
  Periode: Schooljaar 2020-2021
  Data:
  08/09
  Tijdstip: 16:00 - 19:00 uur
  Totale studielast: 6 uur (waarvan 3 zelfstudie-uren)
   Opgave: www.mijn-nog.nl
   Kosten: € 95,00 p.p.