Niveau basisbekwaam

Onze scholing voor leerkrachten

Leesbevordering & leesmotivatie

Lezen heeft een grote invloed op de woordenschat en op het leren van leerlingen. Door te lezen vergroot je je wereld. Maar bij een leerling die (zeer) moeilijk leert gaat het lezen niet vanzelf en is de motivatie voor
lezen vaak ver te zoeken. Investeren in het bevorderen van de leesmotivatie, zo blijkt uit diverse onderzoeken, zorgt zowel voor een vergroting van de leesvaardigheid als voor een verhoogde motivatie voor leren. Maar op welke manier kun je effectief de leesmotivatie van (z)ml-leerlingen vergroten? In deze module krijg je handreikingen voor leesbevorderende activiteiten en tips voor het vergroten van de leesmotivatie.

leesbevordering

Inhoud:

In deze module zal eerst ingegaan worden op het belang van het vergroten van de leesmotivatie. Daarnaast leer je hoe je aantrekkelijk en effectief leesonderwijs kunt verzorgen voor zml-leerlingen. Maar ook welke leesbevorderende activiteiten je kunt inzetten om het lezen bij je leerlingen te stimuleren. Eveneens worden verschillende materialen aangereikt die de leesmotivatie vergroten en geschikt zijn voor sbo en (v)so-leerlingen.

Doelen:

• Kennis nemen van actuele achtergrondinformatie en factoren die een rol spelen bij leesmotivatie
• Competent in het selecteren van geschikt materiaal voor je leerlingen
• Vaardig in het bevorderen van de leesmotivatie door het creëren van een rijke leeromgeving
• Ervaring met verschillende digitale leesvormen ter bevordering van de leesmotivatie