Workshop, refereermiddag

Inspirerende thema's

Foto-interview 2023-2024

Leerlingen uitdagen tot het zoeken naar eigen hulpbronnen en oplossingsstrategieën. Oftewel: leerlingen actief een rol laten spelen in hun eigen leerproces. Het Foto-interview is een vraag- en oplossingsgericht instrument om kinderen (vanaf 7 jaar - 18 jaar) zelf hun wensen tot verbetering te laten kiezen en dit om te zetten naar haalbare doelen.

Foto-interview

  Aanmelden:

  Inhoud:

  Het Foto-interview bestaat uit ruim honderd foto’s van dagelijkse vaardigheden en een negental specifieke vraagkaarten om verbeterwensen te vertalen naar doelen. De foto’s relateren aan vaardigheden op school, thuis en in de vrije tijd. Dit maakt dat het instrument geschikt is voor een setting waar men vraaggericht wil werken met kinderen.

  Theoretische onderbouwing van vraaggericht werken, motivatietheorieën en oplossingsgerichte gespreksvoering als basis om kinderen zelf hun doelen te laten stellen.

  Middels praktische oefeningen ontwikkel je vaardigheden om het instrument te gebruiken. Met behulp van praktijkvoorbeelden wordt zichtbaar hoe kinderen hun doelen kiezen en wat het effect daarvan is voor hun begeleiding.

  Doelen:

  • Kennis van de achtergronden van vraag- en oplossingsgericht werken en het belang van het opstellen van betekenisvolle, haalbare, inspirerende doelen door kinderen/ jongeren;
  • Kennis en inzicht hebben in de motivatie- en goalsetting theorieën die ten grondslag liggen aan het Foto-interview en de oplossingsgerichte basishouding;
  • Deelnemer kent en heeft geoefend met gespreksvaardigheden om kinderen in staat te stellen hun eigen doelen te stellen;
  • Kan zelfstandig het Foto-interview afnemen.

  Overzicht:

  Doelgroep: lkr/ib/ortho
  Schoolsoort: so/vso
  (Gast)docenten: Annelies de Hoop
  Locatie: Van der Valk Hotel Drachten
  Periode: Schooljaar 2023-2024
  Data:
  17/06
  Tijdstip: 16:00 - 19:30 uur
  Totale studielast: 5 uur (waarvan 2 zelfstudie-uren)
  Opgave: www.mijn-nog.nl
  Kosten: € 400,00 p.p.