Actuele onderwerpen
in inspirerende bijeenkomsten

Masterclasses

Masterclass Creatief vergaderen

Kijk jij uit naar de volgende teamvergadering? Helaas geven (te) veel professionals in het onderwijs op deze vraag een ontkennend antwoord. Vaak heeft dit een duidelijke oorzaak. Zo lopen besprekingen geregeld uit, is de voorzitter voornamelijk aan het woord of zijn collega’s met iets anders bezig. Terwijl een goede vergadering juist kan zorgen voor veel betrokkenheid, werkplezier en het stimuleren van de professionele competentie.

Creatief vergaderen

Inhoud:

In deze interactieve masterclass wordt aandacht besteed aan de basisprincipes
van Ongewoon Goed Vergaderen. Deze basisprincipes vormen het fundament van hoe je heel praktisch als individu en als team kunt werken aan het optimaliseren van je overleggen. Hierin denk je bijvoorbeeld na over het doel van elk agendapunt, maar ook over het doel van de vergadering zelf. Daarnaast leer je hoe je ervoor kunt zorgen dat meer collega’s actieve betrokkenheid en eigenaarschap laten zien bij de verschillende agendapunten. De masterclass besteedt tevens aandacht aan het organiseren
van collectieve denkkracht en wat dit kan opleveren voor jouw school. In deze masterclass komt niet alleen de theorie (met allerlei tips en trics) aan bod. Er zal veel geoefend worden met verschillende technieken, die kunnen helpen bij het nemen van verantwoorde besluiten/ beslissingen, maar ook hoe de creatieve competentie van het hele team vergroot kan worden.

Doelen:

• Oorzaken herkennen van vergaderleed op de eigen school
• Doorgronden van de basisprincipes van Ongewoon Goed Vergaderen
• Vaardiger worden in vergadertechnieken m.b.v. beproefde instrumenten
• Competenter handelen volgens werkwijze Ongewoon Goed Vergaderen