Verdieping in speciaal onderwijs

Modules

LACCS

Anno 2020 worden er steeds meer kinderen met een laag ontwikkelingsniveau en/of bijkomende problematiek aangemeld bij het onderwijs. Deze kinderen worden vaak aangeduid als ‘leerlingen met EMB’ (ernstige meervoudige beperkingen). Deze leerlingen stellen de leerkracht maar ook onderwijsassistenten voor allerhande uitdagingen, omdat het ‘gewone ZML-aanbod’ vaak niet passend is.

26. LACCS2

  Aanmelden:

  Inhoud:

  Het onderwijs kan van grote meerwaarde zijn voor de ontwikkeling van kinderen, óók voor deze groep kinderen. Leraren en onderwijsassistenten hebben een uitgebreid pallet aan specialistische kennis en vaardigheden nodig om deze groep goed te kunnen bedienen.

  In deze module leer je veel over deze specifieke doelgroep. De basisonderdelen uit het LACCS-programma (de Geeter & Munsterman) worden hierbij gebruikt. Dit programma gaat uit van een goed leven en dus goed onderwijs voor kinderen met (E)MB.
  Er is veel aandacht voor de behoeften van deze kinderen; het is sterk waardengestuurd. Vanuit het ontwikkelingsdenken leer je o.a. in te schatten wat het niveau van functioneren van het kind is. Of wat je van het kind kan verwachten. Of misschien eisen? Welke leerdoelen kun je stellen bij dat kind? Hoe kun je contact en communicatie afstemmen op deze leerlingen? Daarnaast is er veel ruimte voor eigen (casus) inbreng, gebruik van (eigen) videomateriaal en tussentijdse opdrachten.

  Doelen:

  • Kennismaken LACCS-programma: LACCS waarden delen;
  • Ontwikkelingsdenken kennen en vertalen naar onderwijs (handelen);
  • Contact en communicatie afstemmen op leerlingen.

  Overzicht:

  Doelgroep: lkr/ib/so
  Schoolsoort: so/vso
  (Gast)docenten: Karin de Geeter en Kirsten Munsterman
  Locatie: Van der Valk Drachten
  Periode: Schooljaar 2020-2021
  Data:
  20/01, 10/02, 03/03, 24/03, 21/04, 02/06
  Tijdstip: 16:00 - 20:00 uur
  Totale studielast: 48 uur (waarvan 24 zelfstudie-uren)
   Opgave: www.mijn-nog.nl
   Deelname: maximaal 15 personen
   Kosten: € 1450,00 p.p.