Masterclasses, webinars, workshops

Actueel en inspirerend

Thuiszitters - Refereermiddag

Op dit moment gaan zo’n kleine 5.000 leerlingen niet naar school: de zgn. thuiszitters. Dit cijfer is een ruwe schatting, omdat deze groep moeilijk in kaart te bren-gen is. Wat gaat er precies mis? Welke factoren zijn van invloed op het thuiszitten? En welke initiatieven lijken vruchten af te werpen?

Thuiszitters

  Aanmelden:

  Inhoud:

  Leerlingen die drie maanden of langer ‘verzuimen’ worden geregistreerd als thuiszitters. Naast deze groep zijn er ook tienduizenden leerlingen die meer dan zestien uur per maand verzuimen zonder ‘geldige’ reden. Verontrustende cijfers, zeker aangezien verzuim een bewezen indicator is voor voortijdig schoolverlaten en thuiszitten.

  Tijdens deze refereermiddag wordt de thuiszittersproblematiek belicht vanuit verschillende perspectieven; de leerling, de bestuurder, de expert en de hulpverlener.

  Doelen:

  • Inzicht in omstandigheden en beïnvloedende factoren bij thuiszittersproblematiek;
  • Bekendheid met verschillende initiatieven;
  • Ervaringen uitwisselen van betrokkenen.

  Overzicht:

  Doelgroep: Alle onderwijsprofessionals
  Schoolsoort: po/sbo/so/vso/pro
  (Gast)docenten: Pieter vd Werfhorst, Bart van Kessel, Nathali Brinkhuis
  Locatie: Online
  Periode: Schooljaar 2021-2022
  Data:
  26/01
  Tijdstip: 16:00 - 18:00 uur
  Totale studielast: 4 uur (waarvan 2 zelfstudie-uren)
  Opgave: www.mijn-nog.nl
  Kosten: Gratis