Verdieping in speciaal onderwijs

Modules

Nieuw in 't GO starters (Drenthe) 2023-2024

Ben jij een startende leerkracht in het (v)so/sbo? Of geef je net een jaar les aan leerlingen in het gespecialiseerd onderwijs? Dan komt er waarschijnlijk heel wat op je af. In korte tijd wil je je leerlingen leren kennen. Je geeft les met verschillende methodes, maar je vindt het moeilijk om in te schatten wat je van je leerlingen kunt verwachten. Ook reageren leerlingen lang niet altijd zoals jij verwacht.

Nieuw in 't go starters

  Aanmelden:

  Inhoud:

  Deze module biedt jou als (relatief) nieuwe leerkracht de ondersteuning die nodig is om de eerste jaren ‘goed door te komen’. Er wordt ingegaan op de mogelijke kenmerken en behoeften van de leerlingen in je groep, en welke eisen dat stelt aan de didactiek van bijvoorbeeld lezen en rekenen. We gaan daarnaast in op het omgaan en voorkomen van lastig te hanteren gedrag. Ook het opstellen van een OPP, een groepsplan en rapporten en het voeren van leerlingbesprekingen komen aan bod. Naast inhoudelijke inspiratie en praktische toepassing, biedt deze module veel ruimte voor uitwisseling en (beeld- en persoonlijke) coaching.

  Doelen:

  • Specialiseren van je pedagogisch en didactisch handelen;
  • Ondersteuning en uitbreiding van je competenties in het gespecialiseerd onderwijs;
  • Ontwikkeling van een kritische en onderzoekende houding.

  Overzicht:

  Doelgroep: Starters
  Schoolsoort: sbo/so/vso/pro
  (Gast)docent: Monique Inja, Wim van Ewijk, Wilfred Hofstetter, Dick Vogel, Ate de Boer, Be Poolman
  Locatie: Van der Valk Hotel Assen
  Periode: Schooljaar 2023-2024
  Data:
  11/10, 01/11, 22/11, 24/01, 07/02, 13/03
  Tijdstip: 16:00 - 19:30 uur
  Totale studielast: 42 uur (waarvan 21 zelfstudie-uren)
  Opgave: www.mijn-nog.nl
  Kosten: € 1550,00 p.p.