Verdieping in speciaal onderwijs

Modules

LACCS (basis) 2022-2023

Anno 2022 worden er steeds meer kinderen met een laag ontwikkelingsniveau en/of bijkomende problematiek aangemeld bij het onderwijs. Deze kinderen worden vaak aangeduid als ‘leerlingen met EMB’ (ernstige meervoudige of matige beperkingen).
EMB-leerlingen stellen leerkrachten maar ook onderwijsassistenten voor allerhande
uitdagingen, omdat het ‘gewone ZML-aanbod’ vaak niet passend is.

2022-2023 NOG Opleidingen MagazineV2e_400x400_3

  Aanmelden:

  Inhoud:

  Het onderwijs kan van grote meerwaarde zijn voor de ontwikkeling van EMB-kinderen. Leraren en onderwijsassistenten hebben een uitgebreid pallet aan specialistische kennis en vaardigheden nodig om deze groep goed te begeleiden.
  In deze module leer je de basisonderdelen uit het LACCS-programma.
  Vanuit het ontwikkelingsdenken leer je o.a. in te schatten wat het niveau van functioneren van het kind is. Wat kun je van het kind verwachten?
  Welke leerdoelen kun je stellen? Dit leer je o.a. door (casus) inbreng, gebruik van videomateriaal en tussentijdse opdrachten.

  Doelen:

  • Kennismaken LACCS-programma: LACCS waarden delen, LACCS-wip;
  • Ontwikkelingsdenken kennen en vertalen naar onderwijs (handelen);
  • Contact en communicatie afstemmen op leerlingen.

  Overzicht:

  Doelgroep: Alle onderwijsprofessionals
  Schoolsoort: so/vso
  (Gast)docenten: Karin de Geeter en Kirsten Munsterman
  Locatie: Morrapark Drachten
  Periode: Schooljaar 2022-2023
  Data:
  22/02, 15/03, 05/04, 10/05, 07/06, 05/07
  Tijdstip: 15:30 - 20:00 uur
  Totale studielast: 36 uur (waarvan 12 zelfstudie-uren)
   Opgave: www.mijn-nog.nl
   Deelname: maximaal 15 personen
   Kosten: € 1250,00 p.p.