Actuele onderwerpen
in inspirerende bijeenkomsten

Masterclasses

Methode Heijkoop voor emb

Leerlingen met een ernstige meervoudige beperking (EMB) vormen in het speciaal onderwijs een behoorlijke uitdaging. Vooral als het moeilijk is om contact te maken met de leerling of als de leerling pijn heeft, veel zorg behoeft of gedragsproblemen vertoont, is het moeilijk om de leerling goed te begeleiden in zijn/ haar ontwikkeling. De relatie tussen de leerling en de leerkracht/ assistenten vormt de meest belangrijke schakel tot het optimaliseren van het welbevinden en de ontwikkeling van deze leerling.

Methode Heijkoop

Inhoud:

In deze interactieve masterclass zul je eerst de basisprincipes van de Methode Heijkoop leren kennen. Deze methode bestaat uit een aantal instrumenten, die de leerkrachten/ assistent helpt om op een gestructureerde en veilige manier samen te werken met de leerling. Elk instrument heeft een eigen invalshoek, en brengt leerkrachten/ assistenten er vanzelfsprekend toe om op een nieuwe manier naar hun leerling(en) te kijken. Deze nieuwe manier van kijken is gebaseerd op gezamenlijk onderzoek, op basis van videoanalyse Ontdekkend Kijken, naar de bijzondere manier waarop de leerling zich uit en de eigen inbreng en betekenis van de leerkracht/ assistent daarbij.

De methode Heijkoop brengt een proces van verandering op gang bij alle betrok-kenen. De leerkracht/ assistent ontwikkelt nieuwe begeleidings- of relationele kwaliteiten wat er vrijwel onmiddellijk toe leidt dat de leerling beter functioneert. Een positieve bijwerking daarvan is dat probleemgedrag afneemt. Het gevolg hiervan is dat ook leerkrachten en assistenten meer voldoening halen uit hun werk.

Doelen:

• Kennis van de methode Heijkoop
• Inzicht in de toepassing van de verschillende instrumenten
• Competenter worden in effectief kijken en betekenis verlenen aan de manier waarop de leerling zich uit