Verdieping in speciaal onderwijs

Modules

Ontwikkelgericht personeelsbeleid

De kwaliteit van een school wordt voor een groot deel bepaald door de kwaliteit van het handelen van alle collega’s. Toch bestaat er een groot verschil in de manier hoe schoolleiders en MT-leden (hoog) gekwalificeerd personeel aantrekken. Maar ook in de manier waarop de kwaliteiten van huidige medewerkers gestimuleerd worden. Bovendien leidt zeker niet elke vorm van stimulatie tot persoonlijke - of organisatieontwikkeling.

19. ontwikkelgericht personeelsbeleid

Fout: Contact formulier niet gevonden.

Inhoud:

Deze module is gezamenlijk ontwikkeld met Hogeschool Windesheim en is onderdeel van de premaster Leadership in Education. Een succesvolle afronding levert tevens een vrijstelling van 5 EC op voor de mastertrack Leadership in Education.

Ontwikkelgericht personeelsbeleid gaat over leiderschapspraktijken waarbij de ontwikkeling en ondersteuning van professionals binnen de school centraal staan. Voor schoolleiders en MT-leden is het belangrijk om oog te hebben voor de belangen en (ontwikkel)behoeften van medewerkers en deze in lijn te brengen met de primaire organisatiebelangen (leerprestaties en welbevinden van de leerlingen). Tevens worden de ‘zachtere’ aspecten van het ontwikkelen en ondersteunen van individuele medewerkers verbonden met de meer formele en ‘hardere’ kant van (strategisch) HR-beleid aan de orde.

Doelen:

  • Kennis van ontwikkelgericht personeelsbeleid en strategisch HR-beleid;
  • Toepassen van de ‘zachte’ en ‘harde’ ontwikkelgerichte vaardigheden;
  • Ontwikkelen van een kritisch, opbouwend en onderzoekende attitude.

Overzicht:

Doelgroep: MT/ib/so
Schoolsoort: po/sbo/so/vso/pro
(Gast)docenten: Simon Noorman
Locatie: Van der Valk Drachten
Periode: Schooljaar 2020-2021
Data:
Geannuleerd wegens te weinig deelname
Tijdstip: 15:30 - 20:00 uur
Totale studielast: 140 uur (waarvan 118 zelfstudie-uren)
 Opgave: www.mijn-nog.nl
 Kosten: € 2250,00 p.p.
 Schoolleidersregister: Aanvraag ingediend door Windesheim