Verdieping in speciaal onderwijs

Modules

Grip op gedrag (basis) 2023-2024

Door de klas blijven roepen, medeleerlingen plagen door ze bijvoorbeeld steeds aan te raken of ‘ineens’ heel boos worden. Allerlei soorten gedragingen die herkenbaar zullen zijn in de dagelijkse onderwijspraktijk. Door als leerkracht te investeren in een positief leerklimaat kunnen de leerresultaten en gedragingen van de leerlingen positief veranderen.

Grip op gedrag basis

  Aanmelden:

  Inhoud:

  Grip op gedrag is gebaseerd op de twee meest effectieve methoden voor een positief klimaat in de school en het hanteren van gedragsproblematiek bij kinderen: Parent Management Training Oregon (PMTO) en Schoolwide Positive Behavior Support (SWPBS). Door preventief te handelen en een positief klimaat te bevorderen ontstaat er een stevige basis zodat je aan alle leerlingen passende ondersteuning kunt bieden.
  Effectieve strategieën worden aangereikt om dit te kunnen realiseren in jouw klas. Op deze manier krijg je grip op gedrag!

  Doelen:

  • Kennis opdoen van PMTO & SWPBS;
  • Oefenen met verschillende praktische strategieën;
  • Toepassen van effectieve strategieën binnen het speciaal (basis)onderwijs.

  Overzicht:

  Doelgroep: ass/lkr
  Schoolsoort: alle (incl. regulier)
  (Gast)docenten: Gerdien Visser, Sämira Bencherif
  Locatie: Morrapark Drachten
  Periode: Schooljaar 2023-2024
  Data:
  18/09, 02/10, 16/10, 06/11, 20/11
  Tijdstip: 16:00 - 19:30 uur
  Totale studielast:  35 uur (waarvan 17,5 zelfstudie-uren)
  Opgave: www.mijn-nog.nl
  Kosten: € 1450,00 p.p.