Verdieping in speciaal onderwijs

Modules

Een Krachtige Start

De start van een schooljaar is bepalend voor het verloop van dat jaar. De groep vormt zich, de kaders voor het omgaan met elkaar worden uitgetekend en de regels en routines worden in de steigers gezet. Dit is het moment om de regie te pakken. Ook op andere momenten kan er in het onderwijs sprake zijn van een ‘start’. Een start met een nieuwe groep, een start van de dag, van een les, of de start na een vakantie.

Famke en Maaike Krachtige Start_website

Inhoud:

Een Krachtige Start is een interactieve, praktijkgerichte, energieke middag voor docenten in het GO en pro. In een lekker tempo nemen Famke Wink en Maaike Scholte (PRO Drachten) je (als) team mee in werkvormen en interventies t.b.v. positieve groepsvorming, klassenmanagement, betrokkenheid van leerlingen en een veilig pedagogisch klimaat. Je krijgt achtergrondinformatie, praktische tips en voorbeelden die je gelijk kunt inzetten in je eigen lessen om te zorgen voor een krachtige start!

Doelen:

  • Creëren van rust en veiligheid in de groep;
  • Systematisch werken aan klassenmanagement;
  • Bevorderen van de betrokkenheid van leerlingen.