Optimale interne
begeleiding

Inhoudelijk & organisatorisch

De spil van de school

Zorg & begeleiding

Coaching & begeleiding 2.0

Als intern begeleider of schoolontwikkelaar wil je zoveel mogelijk verantwoordelijkheden bij de leerkrachten zelf laten en van daaruit ondersteunen waar nodig. Dat betekent een coachende manier van begeleiden, vrijheid durven geven, maar zeker ook creativiteit stimuleren in bijvoorbeeld het handelingsgericht werken. In drie studiedagen zullen verschillende gastsprekers je inspireren om deze processen op een energieke en coachende wijze vorm te geven.

IB

Inhoud:

De eerste dag zal Noëlle Pameijer je meenemen in het handelingsgericht werken 2.0. Ze pleit voor meer samenwerken en meer creatieve vrijheid voor leerkrachten, in bijvoorbeeld het maken en evalueren van (groeps)plannen.

De tweede studiedag geeft je praktische handvatten om leerkrachten te begeleiden bij een probleem dat zij ervaren bij hun leerling. Je leert hoe je vanuit een begeleidende rol in gesprek gaat met leerkrachten om tot de kern van een probleem te komen. De theorie van consultatieve leerling begeleiding wordt geoefend met behulp van casuïstiek-opdrachten, het analyseren van filmfragmenten en rollenspelen met acteurs.
Tijdens de derde studiedag word je door Jan Veenstra getraind in het provocatief coachen van leerkrachten. Je leert om bijvoorbeeld startende leerkrachten te ondersteunen, maar ook leerkrachten die moeite hebben om nieuwe ontwikkeling in de praktijk uit te voeren. Je maakt kennis met het toepassen van deze coachingstechniek in de praktijk.

Doelen:

• Handelingsgericht werken 2.0
• Vaardig in de basisprincipes van consultatieve leerling begeleiding
• Kennis maken met provocatieve coachen