Niveau basisbekwaam

Onze scholing voor leerkrachten

Multidisciplinaire bijeenkomsten voor betrokkenen stage en arbeid:
Arbeidstoeleiding

Leerlingen uit het vso- en praktijkonderwijs stromen veelal uit naar arbeid of dagbesteding. Veranderende
wetgeving en decentralisatie maakt dat er in het proces van stage naar arbeid veel
onduidelijk is. Een complicerende factor is dat er verschillende partijen bij betrokken zijn in verschillende
fasen. En deze partijen spreken ‘verschillende talen’, ook al heeft iedereen dezelfde
ambitie; jongeren toeleiden naar een passende arbeidsplaats op een zo hoog mogelijk niveau.

Arbeidstoeleiding

Inhoud:

In deze module brengen we betrokkenen met verschillende achtergronden bij elkaar om na te denken over verbeteringen met betrekking tot de arbeidstoeleiding bij de doelgroep ‘pro/vso en mbo entree’. Door met elkaar ervaringen en belangen uit te wisselen zorg je niet alleen voor contact en begrip, maar ook voor verbeterde afstemming. Tijdens de bijeenkomsten geven verschillende gastdocenten en sprekers
voorbeelden van good practice. Zij belichten het proces van arbeidstoeleiding vanuit diverse invalshoeken. Voor deze module nodigen we ook jongeren, hun ouders, het bedrijfsleven en betrokken instanties uit om hun inzichten te delen. Vanuit de 3 bijeenkomsten bundelen we de inbreng (de inhoud van de (gast) colleges, ervaringen, analyses en aanbevelingen) van alle betrokkenen tot een praktisch eindproduct. Dit wordt op zo’n manier samengesteld dat het kan worden gedeeld en alle betrokken partijen er in de praktijk voordeel van hebben.

Doelen:

• Kennis van de achtergronden en wetgeving m.b.t. arbeidstoeleiding
• Inzicht in belangen en zienswijzen van betrokken instanties en personen
• Concrete voorstellen en afspraken t.b.v. betere afstemming in de regio
m.b.t. arbeidstoeleiding