Verdieping in speciaal onderwijs

Modules

De ABC-methodiek (basis)

Steeds vaker geven leerkrachten of assistenten aan dat ze zich zorgen maken over het gedrag van hun leerlingen. Dikwijls leiden deze zorgen ook tot een verminderd werkplezier. Reden te meer om je te trainen in het effectief hanteren van lastig gedrag in je groep.

docenten2

Inhoud:

De ABC-methodiek schoolt je in het professioneel begeleiden van probleemgedrag, spanning en agressie. Het geeft je een kader om op een effectieve wijze om te gaan met uitingsvormen van ongewenst gedrag. Je krijgt zicht op de ondersteuningsbehoefte van leerlingen in spanningsvolle situaties en je leert passende interventies toepassen.

Aan de hand van verschillende technieken leer je agressiereducerend op te treden en escalerende incidenten (fysiek) te begeleiden. Je leert onder andere om met meer zelfvertrouwen te communiceren en je emoties beter in de hand te houden. Maar ook hoe je ongewenst gedrag kunt ombuigen of hoe je op een respectvolle manier grenzen kunt stellen.

Doelen:

  • Herkennen van vroegtijdige spanning en agressie en hierop proactief handelen;
  • Leren om ongewenst gedrag om te buigen en op een respectvolle manier grenzen te stellen;
  • Proactief toepassen van de-escalerende houdingsaspecten.