Verdieping in speciaal onderwijs

Modules

LACCS (basis) 2023-2024

Steeds meer kinderen met een laag ontwikkelingsniveau en/of bijkomende problematiek worden aangemeld bij het onderwijs. Deze kinderen worden vaak aangeduid als ‘leerlingen met EVMB’ (ernstige verstandelijke of meervoudige beperkingen). EMB-leerlingen stellen leerkrachten maar ook onderwijsassistenten voor allerhande uitdagingen, omdat het ‘gewone ZML-aanbod’ vaak niet passend is.

2022-2023 NOG Opleidingen MagazineV2e_400x400_3

  Aanmelden:

  Inhoud:

  Het onderwijs kan van grote meerwaarde zijn voor de ontwikkeling van EMB-kinderen. Leraren en onderwijsassistenten hebben een uitgebreid pallet aan specialistische kennis en vaardigheden nodig om deze groep goed te begeleiden.

  In deze module leer je de basisonderdelen uit het LACCS-programma. Ten eerste de waarden. Deze geven je richting in de klas: waar kan/moet je aan werken? Vanuit het ‘Ontwikkelingsdenken’ leer je vervolgens in te schatten wat het niveau van functioneren van het kind is. Wat kun je van het kind verwachten? Welke leerdoelen kun je stellen? Hoe stem je je communicatie goed af?

  Dit alles leer je o.a. door (casus) inbreng, gebruik van videomateriaal en tussentijdse opdrachten.

  Doelen:

  • Kennismaken LACCS-programma: LACCS waarden en de LACCS-wip;
  • Het model van het ‘Ontwikkelingsdenken’ kennen en vertalen naar onderwijs (handelen);
  • Contact en communicatie afstemmen op leerlingen.

  Overzicht:

  Doelgroep: Alle onderwijsprofessionals
  Schoolsoort: so/vso
  (Gast)docenten: Peter Algra
  Locatie: Morrapark Drachten
  Periode: Schooljaar 2023-2024
  Data:
  18/01, 01/02, 27/03, 18/04, 30/05, 13/06
  Tijdstip: 15:30 - 20:00 uur
  Totale studielast: 36 uur (waarvan 12 zelfstudie-uren)
   Opgave: www.mijn-nog.nl
   Deelname: maximaal 15 personen
   Kosten: € 1550,00 p.p.