Verdieping in speciaal onderwijs

Modules

Taaldidactiek (vakmanschap)

‘Lezen is stom en saai!’ Vinden leerlingen dit echt of vinden ze taal gewoonweg moeilijk, waardoor ze gedemotiveerd raken en weerstand ontwikkelen? In ons onderwijs ligt de nadruk op technisch lezen. Dit kost de meeste leerlingen binnen het s(b)o veel tijd en moeite. Effectieve taaldidactiek kan hierbij helpen. Het zorgt voor meer begrip en toegang tot verhalen en nieuwe kennis.

Taaldidactiek

Fout: Contact formulier niet gevonden.

Inhoud:

Het creëren van een motiverende, doelgerichte en inspirerende leesomgeving, daar gaan we in deze module mee aan de slag. Jouw huidige lees- en taalactiviteiten nemen we onder de loep.

Op basis van theoretische inzichten gaan we onderzoeken hoe taalactiviteiten nog beter kunnen aansluiten bij de interesses en belevingen van jouw leerlingen. Door een motiverende en inspirerende taalomgeving te creëren voor je leerlingen wordt lezen ineens weer leuk!

Doelen:

  • Bevorderen leesmotivatie van je leerlingen;
  • Creëren van een motiverende en inspirerende lees- en taalomgeving;
  • Systematisch werken aan eigen doelen m.b.t. lees- en taalactiviteiten.

Overzicht:

Doelgroep: lkr. basis/lkr. vakman/lkr. meester/ib
Schoolsoort: po/sbo/so/vso/pro
(Gast)docenten: Bé Poolman, Miriam Limpens
Locatie: De Morra Drachten
Periode: Schooljaar 2021-2022
Data:
29/03, 19/04, 24/05, 07/06, 21/06
Tijdstip: 16:00 - 19:30 uur
Totale studielast:  35 uur (waarvan 17,5 zelfstudie-uren)
Opgave: www.mijn-nog.nl
Kosten: € 1050,00 p.p.