Inspireer, motiveer
en spreek elkaar aan

Wees creatief

Auditeren nieuwe stijl

Eigen kwaliteitsnormen ontwerpen en checken wordt voor een school steeds belangrijker. En kwaliteit valt of staat met goede leerkrachten en goede lessen. Maar hoe waardeer je op een betrouwbare en constructieve manier de kwaliteit van het handelen van leerkrachten in het speciaal (basis) onderwijs? En hoe organiseer je dat praktisch?

Auditeren

Inhoud:

In deze module krijg je handvatten voor het waarderen van de kwaliteit van leerkrachten door middel van korte lesbezoeken. We behandelen de fundamenten van het vernieuwde onderzoeks- en waarderingskader van de onderwijsinspectie en vertalen dat naar concrete, observeerbare items per onderwijsdomein. Deze vertaling is gericht op de praktijk in het speciaal (basis) onderwijs. Verschillende gastdocenten laten vanuit diverse invalshoeken hun licht schijnen op wat onderwijskwaliteit precies is en hoe we dat eenvoudig kunnen onderzoeken in het sbo en (v)so. Je gaat samen met collega’s uit verschillende functiegroepen verschillende lesfragmenten bekijken, maar ook ervaring opdoen in korte lesbezoeken en de analyses daarvan met elkaar uitwisselen. Er zal veel worden gediscussieerd over kwaliteit, interpretaties van normen en de complexiteit van het lesgeven in ‘speciale’ settingen. Dit alles met als doel een goed beeld te krijgen van wat kwaliteit is, hoe je kwaliteit checkt en hoe je samen met leerkrachten kunt waarderen, analyseren en verbeteren.

Doelen:

• Kennis van achtergronden (nieuw) waarderingskader onderwijsinspectie
• Kennis van essentiële kwaliteitscriteria per onderwijsdomein in s(b)o/ vso
• Ervaring en inzicht in waarderen d.m.v. korte lesbezoeken