Verdieping in speciaal onderwijs

Modules

LACCS (vervolg) 2022-2023

Ben je als leerkracht verantwoordelijk voor het onderwijs aan leerlingen met EMB en heb je de basiscursus LACCS gevolgd? Wellicht is je volgende stap dan het verdiepen van je LACCS-kennis en het verruimen van je vaardigheden en ervaringen in samenwerking met andere EMB-collega’s.

26. LACCS2

  Aanmelden:

  Inhoud:

  Onder begeleiding van een coach ga je in kleine groepen aan de slag met onderwerpen als: Hoe herken je in welke ontwikkelingsfase een leerling zich bevindt?, Hoe stem je je ondersteuning daarop af?, Waar loop je tegenaan?, Wat kan er beter?, Hoe maak je (beter) contact met de leerling? en Hoe kun je je collega’s hierbij ondersteunen?
  In deze sessies worden o.a. de LACCS-wip en het Goed Leven Gesprek behandeld en geoefend. Bovendien is er tijdens de sessies veel ruimte voor intervisie en eigen inbreng.

  Doelen:

  • Verdiepen van kennis van het LACCS-programma;
  • Complexe casuïstiek vertalen naar concreet handelen;
  • Contact en communicatie afstemmen op leerlingen.

  Overzicht:

  Doelgroep: Alle onderwijsprofessionals
  Schoolsoort: so/vso
  (Gast)docenten: Karin de Geeter en Kirsten Munsterman
  Locatie: Morrapark Drachten
  Periode: Schooljaar 2022-2023
  Data:
  20/03, 17/04, 15/05, 12/06
  Tijdstip: 15:30 - 18:30 uur
  Totale studielast: 20 uur (waarvan 8 zelfstudie-uren)
   Opgave: www.mijn-nog.nl
   Deelname: maximaal 15 personen
   Kosten: € 950,00 p.p.